GÜNSİAF: Güneydoğu’nun kalifiye insan problemi dershaneler sayesinde azaldı

Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (GÜNSİAF) Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Fincan, "Bölgemizin en büyük eksiklerinden olan yetişmiş ve kalifiye insan problemleri de dershaneler sayesinde azalmıştır.

Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (GÜNSİAF) Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Fincan, “Bölgemizin en büyük eksiklerinden olan yetişmiş ve kalifiye insan problemleri de dershaneler sayesinde azalmıştır. Eğer bölgemizde ihracat artacaksa ve iş adamlarımız gelişecekse, bu, kaliteli eğitim ve okumuş bir nesil ile olabilir.” dedi.

Son günlerde tartışılan dershanelerin ve etüt merkezlerinin kapatılacağına ilişkin tasarıya bir tepki de GÜNSİAF’dan geldi. Başkan Kasım Fincan, dershaneler ve okuma salonlarının eğitimde karşılık geldiği ihtiyaçların yanı sıra ekonomi alanı olarak da Türk ekonomisinde önemli bir boyut ifade ettiğini açıkladı.

Kasım Fincan, “Bu kurumların kapatılması halinde kayıt dışı sistemler ortaya çıkacaktır. Dershanelerin ve okuma salonlarının kapatılması, girişimcilerini mağdur edeceği gibi başta öğretmenler olmak üzere bu sektöre bağlı ticarethaneler ve yüz binleri aşan insanımıza yönelik bir istihdam sorunu da ortaya çıkaracaktır. Dershanelerin ve okuma salonlarının kapatılması girişim ve düşüncesi, Türk eğitim sisteminin taşıyacağı kaotik ortam bir yana, dershane işletmecileri nezdinde de iş dünyasının cesaretini kıracak, tedirgin edecek niteliktedir. Okuma salonları, sadece eğitim vermenin yanında toplumsal barışa da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumun katmanları arasındaki eğitim farkını azaltıp birlik ve beraberliği güçlendirmektedir. Gerekli görülen bu kararın doğuracağı sonucun faydadan çok zarara yol açacağı ortadadır. Böylesi olumsuz somut sebepleri olan bu kararı, ümit ediyorum ki karar mercii olan kurum ve kuruluşlar dikkate alıp tekrar gözden geçireceklerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

“BATI İLLERİ İLE GÜNEYDOĞULU GENÇLERİMİZ ARASINDAKİ EĞİTİM AÇIĞI DERSHANELERLE AZALDI”

Güneydoğu’da özel müteşebbisler tarafından açılan dershanelerin, derslik ve öğretmen açığının çok fazla olduğu okulların eksiklerini tamamladığına dikkat çeken Fincan, “Bu, Batı illeri ile Güneydoğulu gençlerimiz arasındaki eğitim açığını azaltmıştır. Bölgemizin en büyük eksiklerinden olan yetişmiş ve kalifiye insan problemleri de dershaneler sayesinde azalmıştır. Eğer bölgemizde ihracat artacaksa ve iş adamlarımız gelişecekse, bu, kaliteli eğitim ve okumuş bir nesil ile olabilir. Halihazırda ekonomik düzeyi düşük olan bölge insanı çocuklarını özel okullara gönderemedikleri gibi, mevcut okulların hem öğretmen açığı hem de derslik açığı mevcuttur. Dershaneler, bu açıdan Güneydoğu için çok önem arz etmektedir.” şeklinde konuştu.

Bölgede 8 bin 300 sanayici ve iş adamını temsil eden bir kurum olduklarının da altını çizen Fincan, ülkenin ekonomisine katma değer üretecek her projenin gerçekleşmesi için çözüm üretmeye ve katkı koymaya çalıştıklarını ifade etti. Fincan, şöyle devam etti: “Ülke kalkınmasında ileri demokrasi ve hür teşebbüs olmazsa olmaz bir şarttır. İş dünyası olarak, sadece üretmenin ve pazarlamanın yeterli olmadığı, bunun yanında ülkenin tüm dinamiklerinin iş dünyasının önünü açma çabası içerisinde olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda, şimdiye kadar başta devlet yönetimi olmak üzere ekonomi yönetimimizin bizlere sağlamış olduğu kolaylıklar ile hedeflenen tablo olan 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak son günlerde sıkça konuşulan ve iş dünyası adına bizleri kaygılandıran ve bunun yanında teşebbüs hürriyeti ve serbest rekabetçi piyasa ekonomisi ile çelişen dershaneler ve okuma salonlarının kapatılması ülkemize getirmeye çalıştığımız yabancı sermaye sahiplerinin aklında ciddi bir soru işareti olacaktır. Dershanelerin ve okuma salonlarının Türk eğitim sistemindeki işlevi ve kapatılmasının meydana getireceği sorunlar eğitimcilerimizin ve eğitim sistemimize yön verenlerin konusudur. Ancak biliyoruz ki bir sektörde arz tamamen talep ile oluşur. Eğitim sistemimiz eğer dershane ve okuma salonu ihtiyacını ortadan kaldıracak bir hale gelirse zaten doğal olarak bu kurumlara olan talep ortadan kalkacaktır.”