Gurbetçilere 5 milyar avro müjdesi

Yargıtay bazı holdinglerine para yatırarak mağdur olan gurbetçinin haklarını geri almasının yolunu açtı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bazı holdinglerine para yatırarak mağdur olan 300 bine yakın gurbetçinin haklarını geri almasının yolunu açtı.

Taraf Gazetesi’nden Sadık Güleç’in haberine göre arara bağladığı iki davada yerel mahkemelerin şirketler lehine verdiği kararları bozarak yatırılan paraların faizleri ile birlikte ödenmesine karar verdi.

Yargıtay, Yozgat Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nde görülen Yimpaş ve Dursun Uyar ile Konya Asliye 1. Ticaret Mahkemesi’nde görülen Kombassan Holding ve Haşim Bayram’ın kazandığı davalarda yerel mahkeme kararlarını bozdu.

YEREL MAHKEME ALEYHTE KARAR VERDİ

Konya merkezli Kombassan Holding’e 28 Şubat 2000 yılında 20 bin 345 Alman markı yatıran Z.D şirketten parasını geri istedi. Holdingin ödeme yapmaması üzerine Z.D 2005 yılında noter aracılığıyla holdinge iki kez ihtar çekerek parasının yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep etti. Bu talebine de cevap alamayan Z.D. bunun üzerine 27 Ocak 2006 yılında Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde alacak davası açtı. Ancak mahkeme Z.D.nin aleyhine bir karar alarak holdingin ortağı olduğu için Ticaret Kanunu uyarınca yatırdığı parayı alamayacağına hükmetti. Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusu da Yargıtay 11. Daire tarafından 26 Mayıs 2009 yılında reddedilerek mahkemenin kararı onaylanır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ PARALAR ÖDENMELİ DEDİ

Ancak hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Z.D. karar düzeltme talebinde bulunarak 11. Hukuk dairesine başvurur. Yargıtay 11. Hukuk dairesi yerel mahkemenin kararını bozarak şirket unvan ve kaşesinin bulunmadığı fotokopi belgelere dayanılarak ortaklık ilişkisi kurulamayacağı ve uzmanlardan oluşan bilirkişi incelemesi yapılmadan mahkemenin karar vermesinin doğru olmadığını tespitinde bulundu. Daire Z.D.’nin parasının faiziyle geri ödenmesi gerektiğini karara bağlar.

TESCİL KARARI DA ÇIKTI

Bu arada holdinglere para kaptıran birçok gurbetçi yurtdışında açtıkları davaları kazanarak bu kararların uygulanması için Türkiye’deki yerel mahkemelere başvurdular. Yozgat’da yerel mahkemeler aynı gerekçeler ile reddettiler. Yimpaş Holdinge yatırdığı parasını alamayan S.Y’de yurtdışında kazandığı davanın Türkiye’de uygulanması için açtığı Yozgat’taki yerel mahkemede görülen davada aynı gerekçelerle ret edilerek Yargıtay’a gitti. Yargıtay 14 Aralık 2009 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozarak ortak olmasa dahi bu holdinge para kaptıran herkesin yasal faiziyle birlikte parasının ödenmesine karar verdi. Hukukçular bu iki kararın ardından yerel mahkemelere giden dosyaların, Yargıtay kararları doğrultusunda mağdurlar lehine sonuçlanması halinde ilk ödemelerin 2010 yılı içinde yapılmasını bekliyorlar. Bu holdinglerin yöneticilerine yönelik ceza mahkemelerindeki nitelikli dolandırıcılık davalarının da Yargıtay kararları sonrası seyir değiştireceği de kaydediliyor.

HERKES PARASINI ALABİLİR 2011’İ KAÇIRMAYIN

Almanya’da birçok gurbetçinin müvekkilliğini yapan Avukat Acun Papakçı Yargıtay’ın kararının bu holdinglere para herkesin yatırdıkları paraları faiziyle geri almasını sağlayacağını söylüyor. Papakçı bu konudaki zaman aşımının 2011 yılında dolacağını belirterek bir an önce mahkemeye başvurmalarını istiyor. Papakçı bu konuda yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“ Gurbetçilerden para toplayan şirketlere karşı dava açılması durumunda toplanılan paraların geri ödenmesi gerektiği Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından karara bağlanmış ve bu karar birden çok dosyada ve birden çok şirket hakkında verilerek yerleşik uygulamaya dönüşmüştür. Bu nedenle paraların geri ödenmesine dair mağdurlar açısından bir hukuki engel kalmamıştır.”

Kamuoyunda Yeşil holdingler olarak adlandırılan ve yurtdışındaki Türk vatandaşlarından hisse karşılığı para toplayan bazıları tabela holdingi konumundaki 78 holdinge yaklaşık 5 milyar Euro para yatıran 300 bine yakın gurbetçi bulunuyor. Meclis Holding Araştırma komisyonunun 2005 yılında hazırladığı rapora göre bu holdinglerin 54’ünün merkezi Konya’da bulunuyor. Meclis komisyonuna göre 1990’lardan itibaren kurulmaya başlanan bu holdingler kar payı adı altında yüzde 20’leri aşan faiz vaadiyle para topladı. İlginç olan ise bu holdingler özellikle 28 Şubat 1997 sonrası topladıkları paraları arttırmışlardı. Holdinglerin büyük bir çoğunluğu ise 2001 krizinin ardından battılar.

KOMBASSAN VE YİMPAŞ EN BÜYÜKLERİ

Bu konuda kurulan Meclis Araştırma komisyonuna ifade veren Kombassan Holding’in sahibi Haşim Bayram yalnızca kendi holdinginin yaklaşık 80 bin kişiden 800 milyon Euro para topladığını söylemişti. Almanya’da hakkında dava açılması sonucu kırmızı bültenle aranan Yimpaş holding başkanı Dursun Uyar’da kendi holdinginin 120 bin gurbetçiden para topladığını söyledi. Yimpaş’ın toplam 180 milyon Euro para topladığı ve sadece 39 milyon Euora geri ödediği belirtiliyor.

YURTDIŞINDAN PARA TOPLAYAN HOLDİNGLER

-Kombassan Holding
-Yimpaş Holding
-Jet-Pa Holding
-Endüstri Holding
-İttifak Holding
-Sayha Holding
-Adya Holding
-Anser Holding
-Kaldera Holding
-Büyük Avrasya Holding