Gürsel Tekin İçişleri Bakanı Ala’ya taşeron işçilerin durumunu sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya, kapanan il genel meclislerinden çıkarılan taşeron işçi sayısını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, kapanan il genel meclislerinden çıkarılan taşeron işçi sayısını sordu.

Ala tarafından yazılı cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Tekin, işsiz ordusunun her geçen gün artmasını büyük üzüntü içinde izlediklerini hatırlattı. Tekin, şöyle devam etti: “Zaten insan onuruna yakışmayan koşullarda çalışan, evrensel normlardan uzak, bir nevi kölelik sistemini andıran taşeron uygulamalarına son verip, çalışma yaşamının giderek ağırlaşan sorunlarına çözüm üretmesi gereken iktidar partisi, taşeron işçileri tamamen işsiz bırakarak bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir. İl özel idaresine ait tüm taşınır, taşınmaz malların ve personellerin büyükşehir belediyesine ve ilgili kurumlara devri beklenirken, valilik bünyesinde kurulan devir ve tasfiye komisyonları, bütün taşınır ve taşınmaz malları yandaş gördükleri kurumlara ve belediyelere art niyetli olarak devrederken, taşeron işçileri akıllarının ucundan dahi geçirmemişlerdir. Savaştan ganimet elde edilmiş gibi, il özel idarelerinin mallarını talan eden zihniyet, bahse konu çalışanların akıbeti olunca, ‘benden olmayan ölsün’ anlayışını takınmış ve taşeron firmaya bağlı olan personelin haklarının korunması için hiçbir yasal düzenleme yapmamıştır.”

BAKAN ALA’YA ÖZEL İDARE SORULARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in soruları ise şöyle:
“Kapanan il genel meclislerinin mallarının nasıl bölüşüleceğini dair alelacele planlama ve yasal düzenleme yapan iktidarınız, çalışan işçilerin ne yiyip içeceğini düşünmeden kapının önüne konulmaları konusunda neden hiçbir yasal düzenleme yapmamıştır?

İl özel idarelerinde çalışan ve taşeron firmaya bağlı olan personelin haklarının korunması için bundan sonraki süreçte hangi yasal önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

Yeni yasa ile birlikte kapanan il genel meclislerinden, işten çıkarılan toplam taşeron işçi sayısı nedir? İllere göre dağılımları nasıl gerçekleşmiştir?

Bu işçilerin yeni kurulacak olan yatırım koordinasyonu merkezlerine, kamu kuruluşlarına ya da belediyelere aktarılması hususunda çalışmalarınız mevcut mudur?

İşten çıkarılan taşeron işçilerden, bugüne kadar başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçişleri sağlanan işçiler var mıdır? Var ise sayıları nedir? Hangi illerimizde bu geçişler sağlanmıştır.

İş akitleri sona erdirilen personelin tazminatları ödenmiş midir? İçişleri Bakanlığı aleyhinde açılmış kaç dava bulunmaktadır?”