‘Güven ortamını bozmak isteyenler var’

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Türkiye'de siyasi istikrar ve sosyal barışın sağladığı güven ortamının, ülkede kalkınmanın temel şartı olduğunun görüldüğünü belirtti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Avrupa Birliği (AB) Sürecinde Boya Sektöründe Yapısal Değişim, Piyasa Gözetim ve Denetim Mekanizmaları’ konulu sempozyuma katıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçü ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen sempozyuma Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürü Ali Şahin ve Boya Sanayicileri Derneği Başkanı Atilla Dişçioğlu da katıldı.

Bugün gelinen noktada, boya sanayiinin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Ali Coşkun, AB’nin siyasi organlarının aldığı kararlar doğrultusunda rekabetin gittikçe arttığını ve duvarların yıkılarak Dünya’nın ‘küresel pazar’ haline geldiğini söyledi.

Ali Coşkun, siyasi istikrar ve sosyal barışın sağladığı güven ortamının, ülkede kalkınmanın temel şartı olduğunun görüldüğünü söyledi. Coşkun, “Bunu bozmak isteyenler var. Birçok suni gündemlerle piyasalarda dalgalanmalar isteyenler, arzu edenler var” dedi.

Coşkun, artık devlet müdahale etmeden piyasanın kendi dinamiklerini oluşturduğunu ve dengeleri kurabildiğini belirterek, “Dünya piyasalarında bazı dalgalanmalar oluyor ve piyasa bundan etkileniyor. Ama piyasa kendi kendini dengeleyebiliyorsa işte beklenen siyasi istikrar budur” diye konuştu.

Şu anda bazı kesimlerin söylediği gibi Türkiye ekonomisinin endişeye sevk edecek bir durumu olmadığını ifade eden Coşkun, artık piyasa kendini denetleyip dengelediğine göre Avrupa Birliği sürecinde bazı mecburi standartların kalktığını söyledi.

Bu mecburi standartların Türkiye’ye erken geldiğini belirten Coşkun, 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye hiç uygulanmadığını vurguladı. Gümrük Birliği’nin getirdiği şartların bir ülkenin AB’ye tam üye olmasıyla birlikte gelen şartlar olduğunu hatırlatan Coşkun sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama Türkiye’ye AB’ne tam üye olma ama bizden de uzaklaşma onun için biz seni Gümrük Birliği diye bir şeyin içine sokalım. O zaman biz buna karşı çıktık. Ne alıyoruz ne veriyoruz. Siyasi karar organında yer verilmeyen bir Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşması içinde bazı yükümlülükleri yerine getirmesini ben şahsen doğru bulmuyorum. Biz üçüncü ülkelere karşı gümrük koyamıyoruz. Aldığı karara uyuyoruz. Ortak gümrük tarifesi var. Bu bir yerde egemenlik haklarımızdan, meclisimizde vergi koyma hakkını karşılığı olmadan oraya vermek.”

Bakan Ali Coşkun’a konuşmasının ardından Boya Sanayicileri Derneği tarafından sektöre katkılarından dolayı bir plaket verildi.