Halkbank yöneticilerini eğitimden geçiriyor

Yeniden yapılanma çalışmalarına hız veren Halk Bankası, insan kaynakları ve eğitim alanında bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiriyor.

Gerçek bir kampüs düzeni içinde planlanan merkezin temel hedefi, Halkbank’ın personel eğitim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmak, eğitim programlarını bankanın çeşitli kademelerine ve değişik birimlerine yaygınlaştırmak olacağı vurgulandı.

Halkbank Silivri Eğitim Kampüsü’nün ilk dönemi 6 Mart tarihinde “Uzman Yardımcılığı Eğitimi” programı ile başladı. 56 Uzman Yardımcısı adayının yer aldığı bu program 7 Nisan tarihine dek sürecek. 56 aday, bankaya başvuran yaklaşık 250 kişi arasından önce yazılı, ardından sözlü mülakatlar sonucunda belirlendi. Eğitim Programı’na katılanlar, yaklaşık 4 haftalık süreç içerisinde temel bankacılık alanında konunun uzmanları tarafından verilecek dersleri izleyecekler. Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı’nı ihtisas eğitimi, şube ve bölge stajları izleyecek. Katılımcılara program sonunda mezuniyetlerini belgeleyen birer diploma verilecek.

Bankacılık Okulu hakkında bilgi veren Halkbank’ın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı K.Gökhan Bozkurt, bankanın yapısal değişim sürecinde taze kana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bozkurt, sınavlar sonucunda kuruma kazandırılan yeni bankacı adaylarının bankanın yenilenen imajına ve değişen vizyonuna pozitif katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı K.Gökhan Bozkurt şunları söyledi “Çok yoğun bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Tüm kaynaklarımızı seferber ederek, reel sektörün ve tüketicinin ihtiyaçlarına, önceliklerine uygun, sektörün gelişimine paralel düzenlemelerle yapısal bir değişim gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte en öncelikli konularımızdan biri ‘insana yatırım’. Çağdaş bankacılık ilkeleriyle sürekli gelişimi sağlamak, değer yaratmaya yönelik bir bankacılık anlayış ortaya koymak için çalışanlarımıza güveniyoruz. Öte yandan giderek çeşitlenen ve yoğunlaşan hizmetlerimiz için personel kadromuzu genişletmek, deneyimli kadromuzun hizmet içi gelişimini desteklemek ve onları yeni, taze güçlerle takviye etmek gerektiğinin de bilincindeyiz. “