Halkı artık ‘ombudsman’ dinleyecek

Anayasa değişikliği teklifinin 4. günkü görüşmelerinde, paketin 'Ombudsmanlık' düzenlemesini içeren 9. maddesi de kabul edildi.

406 oy kullanılırken bunların 334’ü ‘kabul’, 70’i ‘ret’, 2’si de ‘çekimser’ oyuydu. Madde, kamu yönetiminde hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak’ amacıyla bağımsız bir ‘Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (ombudsmanlık) kurulmasını öngörüyor. Anayasa’nın 74. maddesinin başlığını “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” şeklinde değiştiren madde ile TBMM Başkanlığı’na bağlı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak. Bu kurum ‘idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri’ inceleyecek. Kamu başdenetçisi Meclis tarafından gizli oyla dört yıl için seçilecek.

En fazla ‘kabul’ oyu 11. madde için verildi

TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişikliği teklifinin, Meclis Başkanlık Divanı’nın görev süresine ilişkin 11. maddesi de oylandı. 409 milletvekili oy kullanırken şu ana kadarki en yüksek kabul oyu çıktı. 338 ‘evet’ oyuna karşılık 70 ‘ret oyu verildi. 1 oy da geçersiz sayıldı. Maddeye göre, TBMM’nin Başkanlık Divanı’na ilk seçilenlerin görev süresi 2 yıl olacak. İkinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam edecek.