Halkın yüzde kaçı AK Parti’ye güveniyor?

Vatandaşların yüzde kaçı AK Parti hükümetine güven duyuyor?

OECD'nin, üye ülkelere ilişkin "Devlete Bakış 2013" raporuna göre Türkiye'de vatandaşların hükümete güveni yüzde 53. OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 40 olarak gerçekleşti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), Devlete Bakış 2013 (Government at a Glance 2013) raporu yayımlandı. Rapordaki verilere göre Türkiye'de hükümete güven yüzdesi, 2012'de yüzde 53 olarak gerçekleşti.

OECD genelinde ise hükümetler daha fazla güven kaybetti. OECD ortalamasına göre hükümetler 2007'de vatandaşlarının yüzde 45'inin güvenine sahipken güven yüzde 2012'de yüzde 40'a indi. Türkiye'de oran 2007'de yüzde 56'ydı. En büyük düşüş finansal, ekonomik ve mali krizin etkilediği Slovenya, Portekiz, Yunanistan ve İrlanda'da yaşandı. Aynı dönemde Slovak Cumhuriyeti, İsviçre, İsrail, İngiltere ve Fransa'da hükümete güven arttı. Raporda, "Analizler vatandaşlara ulusal hükümetlerine güven sorulduğunda siyasi liderliği değerlendirdiklerini işaret etti" denildi. Rapora şöyle devam edildi: "Elde edilen son verilere göre OECD ülkelerinde vatandaşlara ulusal hükümetlerine güvenleri sorulduğunda cevapları ortalama yüzde 50'nin oldukça altında olmakla birlikte ülkelere göre önemli değişiklikler gösteriyor.

Diğer bir deyişle anket yoluyla sorular yöneltildiğinde OECD ülkelerinin vatandaşlarının yarısından daha azı ulusal hükümetlerine güvendiklerini belirtiyor. Ulusal ortalamalar İsviçre'de yaklaşık yüzde 80 ile Yunanistan'daki yüzde 12 arasında değişiyor. Bu erim içindeki dağılım hayat standartları, kişi başına GSYİH seviyeleri ya da büyüme hızını yansıtıyor gibi görünmüyor. Daha üst gelire sahip ve hızlı büyüyen ülkeler Japonya ve Kore'de puan OECD ortalamasının altında iken, daha düşük kişi başına GSYH'sı bulunan Türkiye'nin puanı onların oldukça yukarısında. Bu, hükümete güvenin uzun vadeli ekonomik gelişmeler ya da mutlak yaşam standartlarının; kültürel faktörler, gelişen beklentiler ve siyasi gelişmeler kadar yanıt olmadığını gösterir." OECD, 2010'da medyaya güvenin İrlanda, İspanya ve Portekiz'de hükümete olan güvenin oldukça üzerinde; Türkiye, İsveç, Hollanda ve Lüksemburg'da ise hükümete güvenden düşük düzeyde bulunduğunu bildirdi. 2010'da Türkiye'de vatandaşlar hükümete yüzde 53 oranında güvenirken medyaya yüzde 23 güvene sahipti. Raporda, "İlk grup ülkeler kriz döneminde hükümete güvenin en fazla kötüleştiği, ikinci gruptakiler güvenin en büyük ve en istikrarlı olduğu ülkeler" denildi. OECD genelinde kabinede kadın bakan bakanların oranı yüzde 24.9, Türkiye'de ise yüzde 4. Vatandaşların yüzde 51'i yargı sistemine tatmin ya da güven duygusunu belirtiyor, örgüt ortalaması ise yüzde 51. Türkiye'de vatandaşların yüzde 51'i sağlık sistemine tatmin ya da güven duygusunu belirtiyor.

OECD'deki ortalama ise yüzde 71. Vatandaşların yüzde 55'i eğitim sitemine tatmin ya da güven duygusunu ifade ederken örgüt ortalaması bu alanda yüzde 66. Polis hizmetleri konusunda tatmin ya da güven duygusunu belirten vatandaşların oranı ise yüzde 66. OECD'de bu alanda güven yüzde 72. Rapora göre hastaların hastanelerde kalma sürelerinin çok kısa olması ülke sağlık çıktısı üzerinde karşı etkide bulunabiliyor ya da hastanın huzur ve iyileşmesini engelliyor. 2011'de OECD'de her koşulda hastanede ortalama hastanede kalma süresi sekiz güne ulaştı. Meksika ve Türkiye en kısa kalış süresine sahip bulunurken süre OECD ortalamasının yarısına ulaştı. Japonya ise hastalar 18 günle OECD ortalamasının iki katından fazla hastanede kalma süresine sahip. 

'Güven ortamı oluşturuldu' 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: Son 10 yıldaki istikrarlı ve öngörülebilir politikalarımız sayesinde ekonomide güven ortamını oluşturduk. Türkiye gelir dağılımın en hızlı iyileştiği OECD ülkesi oldu. Bugün, yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlanıyor. Başarılı ekonomik performansı uluslararası derecelendirme kuruluşlarının geç de olsa not artırımı getirmesini sağladı. Türkiye'deki işsizlik oranı 28 AB üyesinin 15'inden daha iyi düzeyde. 

'İcraatlar tescil ediliyor' 

AK Parti Grup Başkanvekili Belma Satır: Hükümetin doğru işler yapmasını hep takdir etmiştir. Hükümetimizin icraatları hem içeride hem dışarıda tescil ediliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik: Türkiye ciddi anlamda istikrarla büyüyen bir ülke. 11 yıldır güçlü bir tek parti iktidarı en büyük avantaj. Enerjide büyük gelişmeler var. Bunlar geçmişle mukayese edilmeyecek gelişmeler. 

'İstikrardan kaynaklanıyor'

Gıda ve Tarım Bakanı Mehdi Eker: Türkiye'ye duyulan güvendeki artış siyasi istikrardan kaynaklanıyor. Siyasi istikrarla birlikte akılcı yönetim anlayışı. Ekonominin gerektirdiği rasyonel kararları kararlılıkla ve dirayetle uygulayabilen bir zihniyet söz konusu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: İşte bu halka verilen güvendir. Devlet ile millet kucaklaşmasıdır. Ekonomide yürütülen programın sonucudur. 

2023 hedefine ulaşacağız' 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Başbakanımız, hepimiz Türkiye'ye duyulan güveni vurguluyoruz. On yıllık başarı öyküsünün özünü istikrar ve güven oluşturuyor. Yatırımcının gelmesi anlamında da temel zemini oluşturuyor. Türkiye çok şükür siyasi istikrarı, makro ekonomik istikrarı ile reform iradesi ile güven ortamını oluşturdu. Küresel kriz ortamında testten geçti. OECD'nin tescili sevindirici. 2023 hedeflerimize rahatça ulaşacağız. 

SABAH