Harp okullarına başvurular 1 Nisan’da

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kara, Deniz ve Hava Harp okullarına başvurular, 1 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

ÖSS ile 2004 yılından beri sadece kız öğrenci alınan Kara Harp Okulu'na (KHO), bu yıl erkek adaylar da başvurabilecek.

Kara Harp Okulu'nun erkek öğrenci ihtiyacı, son 4 yıldır sadece askeri liselerden karşılanıyordu.

Kara Harp Okulu'na başvurmak isteyen adaylar, 2008 yılı ÖSS'ye müracaat işlemlerini tamamladıktan sonra 1 Nisan, 30 Mayıs 2008 tarihleri arasında www.kho.edu.tr internet adresi üzerinden ön kayıt başvuru formunu dolduracak.

ÖSS sonuçlarının açıklanmasından sonra KHO'ya ön kayıt işlemini yapan adaylar arasından ÖSS-SAY-2 ham puan türünden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca tespit edilecek baraj puanı aşan adaylar belirlenerek, KHO ikinci seçim aşamalarına çağrılacak.

İkinci seçim aşaması sınavlarına davet edilen adaylara sırasıyla; psikolojik test, aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilme amaçlı test tipi bir anket, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılacak.

İkinci seçim aşamalarında uygulanacak sınavlar hakkında detaylı bilgiler ve standartlar, 2008 yılı KHO başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Sınavlarda başarılı olan adaylar, sağlık muayenesinden geçirilecek. Asil ve yedek adayların belirlenmesinin ardından kesin kayıtlar yapılacak.

Başvuru şartları neler?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma,
* Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmama,
* Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olma,
* TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olma,
* 2008 yılı ÖSS'ye katılmış ve tespit edilecek puanı almış olma.

Kara Harp Okulu'nda okumak isteyen öğrencilerin, "herhangi bir mesleğe yönelik olmayan" ve ÖSS kılavuzunda yer alan okul türlerinden, Anadolu lisesi (yabancı dille öğretim yapan resmi liseler), fen lisesi, lise (resmi ve gündüz öğretim yapan liseler), lise, özel lise (yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler), özel fen lisesi, özel lise, yabancı dille öğretim yapan özel lise, lise programı, lise programı (yabancı dil ağırlıklı), Anadolu öğretmen lisesi, öğretmen lisesinden fen bilimleri alanından mezun olmaları gerekiyor.

Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanların en fazla 20 (1988 ve sonrası doğumlu), diğer liselerden mezun olanların da en fazla 19 (1989 ve sonrası doğumlu) yaşında olmaları gerekiyor.

Adaylarda, 2006, 2007 ve 2008 eğitim yılında orta öğretim kurumlarından mezun olma şartı da aranacak. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının yüzde 90'ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecek.

Seçim aşamalarında başarılı olan ve yüzde 5 kontenjanına giren adaylarda Harp Okulu'na girmeye hak kazanacak. Adayların kendilerinin yanı sıra annesi, babası, kardeşleri ve velisinde tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olma şartı aranıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak ve toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hala çalışmamak da adaylarda aranan diğer şartlar arasında yer alıyor.

Hükümlü bulunmaması ve soruşturma altında olmaması gereken adayların, nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmaması veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamıyor olması da gerekiyor.

Deniz ve Hava Harp Okulu'na başvurular

Deniz Harp Okulu'na ön kayıtlar da 1 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında şahsen, posta veya internet yoluyla yapılacak. İkinci seçim aşamalarına çağrı belgeleri de 21-25 Temmuz tarihleri arasında adaylara gönderilecek.

İkinci seçim aşamaları 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci seçim aşama sonuçları, 11 Ağustos 2008 tarihinde açıklanacak. 28 Temmuz-26 Eylül tarihleri arasında sağlık muayenesinden geçirilecek adaylardan asiller 18-22 Ağustos, yedekler ise 25 Ağustos-26 Eylül tarihlerinde kesin kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Hava Harp Okulu'nda öğrenim görmek isteyen adaylar ise 2008-ÖSYS Aday Bilgi Formu'nun 24'üncü bölümünde "Girmek İstediği Askeri Okullar" alanında "Hava Harp Okulu" seçeneğini işaretleyecekler.

Ayrıca 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren okulun internet sitesine konulacak aday başvuru sayfasından 30 Mayıs 2008 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek.

Hava Harp Okulu baraj puanı ise ÖSS sonuçları açıklandıktan sonra belirlenecek. Hava Harp Okulu'na yerleştirme, ÖSS Sayısal-2 puanına göre yapılacak.