Hasta hakları paneline ilgi az oldu

Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Artvin'de düzenlenen panele vatandaşlar ilgi göstermedi.

Artvin Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen panele vatandaşlar ilgi göstermedi. Panele; Artvin merkez ilçeye bağlı bazı köy ve mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlardan çok az sayıda daire müdürü katıldı.

Panelde hasta haklarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren Artvin Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, hasta hakları kavramının Türkiye’de çok yeni olduğunu belirterek bunu önemli bir gelişme olarak adlandırdı. Hasta olarak hakları bilme, kullanma konusunda vatandaş olarak titizlik göstermek gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Altıntaş, “Kimse hakkına sahip çıkmazsa hiçbir şey yerli yerine oturmaz. Bir yerden başlamamız lazım. 1998’de başlaya bu çalışma 2003’den beri hızlandırılmıştır. Bugün hastanelere gittiğimizde ‘hastanın hakları’ diye koca bir tabela görmek mümkün. Bunun yanında hastanın hakları olduğu gibi sorumlulukları da var. Sorumluluk konusunda da titizlik göstermemiz lazım. Ama maalesef vatandaşımız biraz da kaderine razı. Hak hukuk konusunda hiçbir titizlik göstermezse hiçbir aşama kaydedemeyiz. Bir yerden başlamamız gerekiyordu, bugün başlamak için tam zamanıdır.” diye konuştu.

Dr. Bekir Kayacan ise hasta haklarıyla ilgili uluslararası düzenlemeler konusunda bilgi verdi. Hasta haklarının insan haklarının bir parçası olduğunu ifade eden Dr. Bekir Kayacan, “Bugünkü anlamıyla hasta haklarının gelişimi 2. Dünya Savaşı’nı takiben başlamış, 1970 yılından bu yana da hız ve derinlik kazanmıştır. Hasta hakları konusunda şu dört ana başlık öne çıkmaktadır: Bunlar, bağlık hizmetinde insan hakları ve değerleri (Eşitlik, saygı vb.), bilgilendirme ve bilgi edinme, onay, mahremiyet ve özel hayata saygı konularıdır. Tüm bu faaliyetlerde nihai amaç, uygulamada ilkelerin hastalara tam anlamıyla yansıtılmasıdır.” diye konuştu.

Hasta Hakları Yönetmeliği ile ilgili bilgiler veren Avukat Osman Nuri Aşıkoğlu da, şunları söyledi: “Hastanın bilgi isteme, sağlık kuruluşu seçme ve değiştirme, öncelik sırasını belirleme, tıbbi güncellikler dışında müdahale yapma, sağlık durumuyla ilgili bilgi alma, genel olarak bilgi isteme, rızası olmaksızın tıbbi ameliyata tabi tutulmama, tedaviyi reddetme ve durdurma, rıza ve izin hakkı vardır.

Hasta yükümlülükleri konusunda açıklama yapan panelist Mustafa Yüksel ise, “Öncelikle hastalar sağlık kuruluşlarının kural ve uygulamalarına uymak zorundadırlar. Uygunsuz taleplerde bulunmamaları, personele saygılı olmaları gerekir. Hasta ziyaretlerinin kısa yapılması ve tanzim yükümlülükleri vardır. Yani oda düzenini bozmamaları gerekir. Tetkik ve tedavi giderlerinin hasta tarafından karşılanması yükümlülüğü vardır.” dedi.

Panelde ayrıca, Artvin Eğitim Fakültesi öğrencileri hasta haklarıyla ilgili kısa bir parodi sundu.