‘Hastane kuyruklarının sadece yeri değişti!’

Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinin üstünden bir yıl geçmesine rağmen sistemdeki sıkıntıların giderilemediğine dikkat çekti.

Sağlık Sen, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilişinin birinci yılında ‘Birinci Yıldönümünde Hastanelerin Devri Raporu’nu hazırladı. Sözkonusu rapora göre, sağlık harcamalarında yüzde 100’lere varan artış olmasına rağmen, gerek sağlık hizmetlerine ulaşmada, gerekse muayene ve tedavi sırasında yaşanan bazı sorunlar hala giderilemedi.

Hazırlanan raporda, çarpıcı sonuçlarla karşılaştıklarını söyleyen Aksu, “Eskiden SSK hastanesi tabelası bulunan bazı hastanelerdeki kuyruklar azalırken, devlet hastanelerindeki kuyruklarda aynı oranda bir artış yaşanıyor. Bu uygulamayla kuyrukların yerleri değişmiş oldu. Mantalitede hiçbir değişiklik olmamıştır” diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasına sendika olarak destek verdiklerini, ancak devrin birinci yılında yaşanan sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikaların görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığını ifade eden Aksu, şöyle devam etti: “Sağlıkta dönüşüm projesi hayata geçirilirken, Türkiye’nin gerçekleri göz önüne alınsaydı ve özellikle STK’ların tespitlerine değer verilseydi bu sıkıntılar hafif şiddette kalır ve sistem sağlıklı bir şekilde yürürdü.”

Hazırlanan rapordan bazı bölümler şöyle:

– Kuyruklar sadece yer değiştiriyor. Devlet hastanelerinin devraldığı SSK’ya bağlı dispanser ve sağlık ocaklarının kapatılması sonucu devlet hastanelerinin polikliniklerinde büyük yığılmalar oluşuyor. Uzun süre poliklinik önlerinde bekleyen hastaların bazıları ise muayene bile olamadan dönmek zorunda kalıyor.

– SSK’lılara özel hastanelerin yolu açıldı ancak bazı hastaneler sigortalı hastalardan ekstra ücret talep ediyor. Bu durum ise sigortalı hastaların fark ücreti ödememek için devlet hastanelerine müracaat etmesine ve anlaşmalı özel sağlık kurumlarından yeterince istifade edilmemesine sebep oluyor.

– Sağlık personeline performansa dayalı ücret ödendiğinden bazı hekimler tarafından sigortalı hastalar istismar ediliyor.

– Sevk zinciri sigortalı hastaları canından bıktırıyor ve hastalar tedavilerini bile yaptıramıyor. Birinci basamaktan ikinci basamağa, ikinci basamaktan üçüncü basamağa sevklerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle ilçelerden illere yapılan sevklerde sigortalı hastaların yol ve zaruri masrafları ödenemiyor. Yol giderlerini karşılayamayacak durumda olan hastalar tedavilerini yaptıramıyor.

– Bazı illerde hala SSK ve devlet hastanesi ayırımı halen devam ediyor.

– Kardeş hastane projesindeki sorunlar devam ediyor. Hastaneler arası diyalog eksikliği öne çıkıyor.

– Hastanelerin birçoğu hala mevzuatı bilmiyor. SSK’lı hastaların acil başvurularında, Kurum mevzuatını ve uygulamalarını bilmeyen bazı hastanelerde bu hastalardan ücret talep ediliyor. Yine, doktorun gerekli görmesine karşın, sosyal sigorta mevzuatı yeterince bilinmediği için hasta refakatçiden ücret alınıyor.

– Gün alma süreleri bir yıla dayanıyor. Yatarak tedaviler için bazı branşlarda hastalara altı ayı aşan sürelerde gün veriliyor. Yine, ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler için altı ayı aşan sürelere gün veriliyor.

– İlaç ve tıbbi malzemelerin hasta sahiplerine aldırılması özellikle acil vakalarda sıkıntı oluşturuyor. Sürekli kullanılması gereken ilaçların temini zamanında yapılamadığından, hastalar ilaç kullanımına ara vermek zorunda kalıyor.

– Laboratuvar hizmetleri yetersiz kalıyor. Bu durumda hastalar tetkiklerini yaptırmak için günlerce hatta bir hafta bekliyor. Bazı durumlarda özellikle ileri tetkiklerde çok ileri tarihlere de gün veriliyor.

– Ameliyatlarda bıçak parası adı altında para alma uygulaması devam ediyor.