Hastane yönetimlerini tedirgin edecek karar!

''Kamu Hastane Birlikleri'' tasarısı, 10 bin dolayında olan hastane yöneticisini tedirgin etti.

TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyon’da kabul edilen Kamu Hastane Birlikleri Tasarısı’nın yasalaşmasıyla, Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde görevli 10 binin üzerinde başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, müdür yardımcısı ve başhemşirenin değiştirilmesi gündeme gelebilecek. Yasanın yürürlüğü girdiği tarihte, mevcut yöneticilerin görevleri sona erecek. Hastane Birliği Yönetim Kurulu mevcut yöneticilere isterse görev verecek, istemezse yeni yöneticiler atayacak.

Başhekim yönetmeyecek

Tasarıya göre, hastaneler Hastane Birlikleri’ne dönüştürülünce, hastaneleri başhekimler değil, “Hastane Yöneticileri” yönetecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlükleri kurulacak. Büyük hastanelerde müdürlük sayısı 4’e çıkarılabilecek. Başhekim yardımcısı ve müdür yardımcısı sayısı da, hastane büyüklüklerine göre belirlenen normlara göre tespit edilecek.

Hastaneler beş sınıf

Hastaneler A, B, C, D, E diye beş sınıfa ayrılacak. Bu sınıflandırma; hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tutulacak. Bu değerlendirme kamu ve özel değerlendirme kuruluşlarına yaptırılabilecek. Değerlendirme sonucunda hastanelere 100 üzerinden puan verilecek ve altı aydan az, bir yıldan fazla olmayan sürelerde yenilenecek.

100 üzerinden verilen puanlara göre E, D, C, B sınıfında yer alan hastaneler, verilen sürede essikliklerini gidererek bir üst sınıfa çıkamazlarsa, Bakanlıkça hastane birliği yönetim kurulunun görevine son verilerek, iki ay içerisinde yenisi oluşturulacak.

Yenisine kadar eskisi

Yenisi oluşturuluncaya kadar da eski yönetim kurulu görevine devam edecek veya Bakanlıkça yeni yönetim kurulu oluşturulacak. Yasa kabul edilip Hastane Birlikleri kurulunca, bir ilde hastane birliği dışında hastane kalmayacak. Hastane Birliği’nin organları yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticilerinden oluşacak.

6 üyeden oluşacak

Birliğin, en üst organı yönetim kurulu altı üyeden oluşacak. (İl Genel Meclisi’nce biri hukukçu diğeri mali müşavir-muhasebeci-finançı olmak üzere iki üye. Bir üyeyi Vali belirleyecek. Bakanlığı temsilen bir üye, sağlık sektörünü temsilen bir üye ile İl Sağlık Müdür veya Müdür yardımcısı olmak üzere üç üye. Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen bir üye.)

Akdağ: Atamaları ben değil Birlik yapacak

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Hastane Birlikleri ile yapılacak olanın, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi, “Sağlıkta özelleştirme” olmayıp, “özerkleştirme ve yerinden yönetim” olduğunu savundu. Akdağ, “Bakan olarak ben, halen başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı gibi birçok kadroyu atam yetkisine sahipken, bu yetkileri yasa ile birlikte kurulacak Hastane Birlikleri Yönetim Kurulu’na devrediyorum. Böylece kadrolaşma iddiaları da son bulacak” dedi. Akdağ, 2004’ten sonra uygulamaya sokulan yeni Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Başhekim ve İl Müdürü hariç, daha önce Bakan yetkisinde olan iller arası atama, açıktan atama, dönem tayinleri, mecburi hizmet atamaları, mazaret atamaları gibi birçok yetkiyi de devrettiğini anımsattı.

6 bin 820 yeni sözleşmeli kadro

HASTANE Birlikleri Yasa Tasarısı, genel sekreter 40, tıbbi hizmetler başkanı 40, idari hizmetler başkanı 40, mali hizmetler başkanı 40, uzman 800, hastane yöneticisi 400, başhekim 400, müdür bin 200, başhekim yardımcısı bin 200, müdür yardımcısı 2 bin 500, büro görevlisi 160 olmak üzere 6 bin 820 yeni sözleşmeli personel kadrosunun açılmasını öngörüyor.

Tam Gün Yasası’na karşı imzalar CHP’de

BİRLEŞİK Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Tam Gün Yasası’nın iptal edilmesi yönünde Anayasa Mahkemesine başvurulması talebiyle toplanan imzaları CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a gönderdi. Birleşik Sağlık-İş Sendikası İzmir Temsilcisi Dr. Ali Gül, Cumhuriyet Meydanı’ndaki postanenin önünde yaptığı açıklamada, Tam Gün Yasası’nın amacının doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına sözleşmeli ve güvencesiz çalışma koşullarını kabul ettirmek olduğunu öne sürdü. Gül, “Tam Gün Yasası, tüm sağlık çalışanlarına getirilen 4/C’dir. Bu yasanın iptali için CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Anayasa Mahkemesine başvurmasını istiyoruz. Bu nedenle

topladığımız imzaları kendisine gönderiyoruz” dedi. Gül, İzmir’deki çeşitli sağlık kurumlarında çalışan yaklaşık bin kişiden Tam Gün Yasası’nın iptali için imza topladıklarını, iptal için bu ay sonuna kadar Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiğini ifade etti.

Hürriyet