Hayvana muameleye yeni düzen

Kurban Bayramı, Türkiye’de hayvanların vinçle ayağından asılarak taşınması gibi görüntülere sahne oldu.

Kurban Bayramı, Türkiye’de hayvanların vinçle ayağından asılarak taşınması gibi görüntülere sahne oldu. Türkiye, bir buzağının eski bir otomobilin arka koltuğunda taşınması gibi sıcak fotoğrafları da gördü. Hayvan nakillerine sıkı bir düzen getirmeyi amaçlayan AB ise bugünden itibaren, hayvanların taşınırken incitilmemesini öngören yeni “Düzenleme”sini yürürlüğe koydu.

AB ülkelerinde, hayvanların nakledilmesinde yeni yaptırımlar getiren Düzenleme (Regulation) bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. AB Komisyonu’nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Markos Kipriyanu, Düzenleme’nin hayvanların deniz ve karada sağlık ve refah koşullarına uygun taşınabilmelerini öngördüğünü bildirdi. Bundan böyle hayvan taşımada kullanılan araç ve gereçlerin daha yüksek standartta olacağını, taşıma yöntemlerinin sıkı koşullara tabi bulunacağını anlatan Kipriyanu, kitlesel hayvan naklinin uygun koşullarda gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için uydu takip sistemi kullanılacağını bildirdi.

DAHA İYİ KOŞULLAR

Yeni yürürlüğe giren Düzenleme’ye göre, 8 saat ya da daha fazla süre için hayvan naklinde kullanılan araçlar, yeni cihazlarla donatılacak ve sertifika alacak. Araçlara hayvanlar için uygun hava koşullarını temin etmek üzere gereçler eklenecek, hayvanların su ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri sağlanacak. Genç ve yeni doğmuş hayvanların taşınmasında özel dikkat gösterilmesini öngören direktifler, doğurmasına bir hafta kalan dişilerin nakledilmesini yasaklıyor.

DAHA İYİ MUAMELE

Hayvan naklinde sürücüler ve yolculuğa eşlik eden kimseler zorunlu eğitime tabi tutulacaklar ve 2008 başından itibaren hayvan bakımı konusunda sertifika almak zorunda olacaklar. Yeni kurallar, hayvan nakillerinde, sorumluluk zincirini genişletiyor ve netleştiriyor. Nakliyeciler dışında tüccarlar, sürücüler ve seyahatin her noktasındaki ilgililer hayvanların rahat bir şekilde seyahatinden sorumlu tutulacaklar. Yeni düzenleme hayvanların yükleme ve boşaltma sırasında karşılaştıkları sıkıntıların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

DAHA İYİ UYGULAMA

Avrupa Birliği sınırları içinde bu andan itibaren 8 saatin üzerinde hayvan taşıyacak olan her yeni araç, uydu takip sistemi gereçlerine sahip olma zorunda bulunacak. Bu seyahat ve sonrasında AB kuralları uygulamalarının daha iyi denetlenmesine olanak verecek. Şu anda kullanılan eski kamyonlar 2009’a değin bu cihazları yerleştirmek zorunda olacak.

ZAMAN VE HAYVAN SIKLIĞI

“1/2005/EC” kodlu Düzenleme nakil süreleri ve sürülerin sıklığı konusunda, ilk taslakta olmasına karşın bir yenilik getirmedi. Bu konuda uzlaşma sağlanamazken, Komisyon Üyesi Kipriyanu, 2009’dan önce hayvan nakliyatıyla ilgili bu iki önemli konuda ileri düzenlemeler getireceklerini bildirdi.

AB Komisyonu Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun bu konudaki önerileri üzerinde, Avrupa ülkeleri kurumlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.