Hazine Mart’ta 6.9 milyar YTL borçlanıyor

Hazine, Mart 2006 döneminde piyasalara yapılacak 8.9 milyar YTL’lik itfaya karşılık, piyasalardan 6.9 milyar YTL tutarında bir borçlanma yapmayı öngörüyor.

Hazine’den yapılan açıklamaya göre, en yüklü itfa 15 Mart’ta yapılacak. 15 Mart’ta toplam 7 milyar 898 milyon YTL ödemesi olan Hazine, bunun 7 milyar 381 milyon YTL’sini piyasaya, 518 milyon YTL’sini Kamu Kurumlarına yapacak. Hazine’nin yapacağı toplam 9.5 milyar YTL’lik ödemenin 1.8 milyar YTL’si faiz ödemelerinden oluşuyor.

HAZİNE, MART’TA 4 İHALE YAPACAK

Hazine açıklamasında, 13 Mart Pazartesi günü 15 Mart valör ve 16 Haziran 2006 itfa tarihli YTL cinsi iskontolu referans bono ihalesi yapılacak. 91 gün vadeli Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu referans Hazine Bonosu ihalesinde net 946 milyon YTL tutarında ihraç yapılacak. Bu miktar Mart ayında piyasaya yapılacak ödemeler ve kamu kurumlarına yapılan ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışlarının geri ödeme tutarları toplamının yüzde 10’u kadar.

Bu ihalede ROT ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Aynı gün, 15 Mart 2006 valör ve 12 Ocak 2011 itfa tarihli olmak üzere 5 yıl (1764 gün) vadeli gerçekleştirilecek Yeni Türk Lirası cinsinden değişken kuponlu Devlet Tahvili ihalesinde azami 1,5 milyar YTL tutarında borçlanma gerçekleştirilecek. 2005-2006 dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince, değişken kuponlu Devlet Tahvili ihalesinde rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılacak toplam ihraç tutarı, ilgili ihale için belirlenmiş üst limitin yüzde 30’unu aşamayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ortalama fiyattan yapılacak satışlar bu limit kapsamında olmayacak. Bir piyasa yapıcı bankanın vereceği rekabetçi olmayan teklif tutarı söz konusu yöntemle yapılacak azami satış tutarını aşamayacak.

Piyasa yapıcı bankalarca verilecek toplam rekabetçi olmayan teklif tutarının ihale için belirlenen üst limitin yüzde 30’unu aşması durumunda, yüzde 30’luk miktar, teklif sahiplerine teklifleri oranında dağıtılacak. Ayrıca, yine değişken kuponlu ihaleye ilişkin olmak üzere, bir ihalede tek bir katılımcıya satılacak Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) tutarı, ihale için belirlenen üst limitin yüzde 25’ini aşamayacak, piyasa yapıcı bankaların rekabetçi olmayan teklif ve ihale sonrası teklif yoluyla yaptığı alımlar, bu limite dahil edilmeyecek.

Ayrıca, Hazine, 14 Mart Salı günü 18 ay (539 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesi yapacak. Valör tarihi 15 Mart 2006 olan ihalenin itfa tarihi 5 Eylül 2007 olarak belirlendi. Hazine, Mart ayının son ihalesini ise 28 Mart tarihinde yapacak. 5 yıl(1757 gün) vadeli YTL cinsi sabit kuponlu tahvil ihalesinin valörü 29 Mart 2006, itfa tarihi ise 19 Ocak 2011 olacak.

Diğer yandan, Hazine, TRT140606F16 ISIN kodlu senede ilişkin olarak Mart 2006 ayının ikinci yarısında geri alım ya da değişim ihalesi yapmayı planlıyor. Hazine, ihale tarihi ve ihaleye ilişkin diğer detayları, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyuracak. Mart ayı içerisinde Halka Arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracı yapılması kararlaştırıldığında bununla ilgili bilgiler kamuoyuna ayrıca açıklanacak.