Hazine nakit dengesi Mart’ta 5197 milyon YTL fazla verdi

Hazine, yılın ilk üç aylık döneminde nakit bazda toplam 11,2 milyar YTL faiz ödeme yaptıktan sonra, nakit dengesinde 5.8 milyar YTL açık verdi.

Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin 2006 yılı Mart ayı geçici sonuçlar alındı. Hazine’den yapılan açıklamaya göre, toplam 2,2 milyar YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 519,7 milyon YTL fazla verdi.

Mart ayında, 1.016,4 milyon YTL net dış borç kullanımı gerçekleştirildi ve 960,3 milyon YTL net iç borç ödemesi yapıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ikrazen ihraç edilmiş olan Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinden doğan Hazine Alacakları kapsamında, TMSF tarafından Hazine’ye 268,3 milyon YTL tutarında kaynak aktarıldı.

Milyon YTL Mart 06

NAKİT GELİRLER 13.211,5

NAKİT GİDERLER 12.691,8

Faiz Dışı Giderler 10.445,0

Faiz Giderleri 2.246,8

FAİZ DIŞI DENGE 2.766,5

NAKİT DENGESİ 519,7

FİNANSMAN -519,7

BORÇLANMA (NET) 56,1

DIŞ BORÇLANMA (NET) 1.016,4

Kullanım 1.574,9

Ödeme 558,5

İÇ BORÇLANMA (NET) -960,3

Kullanım 7.404,8

Ödeme 8.365,0

TMSF’DEN AKTARIMLAR 1 33,6

KASA/BANKA (NET) 2 -609,4

1-Mart ayında, TMSF’den aktarılan 268,3 milyon YTL’nin, TMSF’nin borç faizine mahsup edilen 234,7 milyon YTL’si “Nakit Gelirler” bölümünde, borç anaparasına mahsup edilen 33,6 milyon YTL’si ise “Finansman” bölümünde yer alıyor.

2-Pozitif rakam kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif rakam artışları gösteriyor.

YILIN İLK 3 AYI

Yılın ilk üç aylık döneminde nakit bazda toplam 36,8 milyar YTL gelir elde edildi, 31,4 milyar YTL faiz dışı harcama yapıldı ve 5,4 milyar YTL faiz dışı fazla oluştu. Toplam 11,2 milyar YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 5,8 milyar YTL açık verdi

Milyon YTL Ocak-Mart

NAKİT GELİRLER 1 36.770,2

NAKİT GİDERLER 42.552,5

Faiz Dışı Giderler 31.386,0

Faiz Giderleri 11.166,5

FAİZ DIŞI DENGE 5.384,3

NAKİT DENGESİ -5.782,3

FİNANSMAN 5.782,3

BORÇLANMA (NET) 1.640,0

DIŞ BORÇLANMA (NET) 228,3

Kullanım 3.516,3

Ödeme 3.287,9

İÇ BORÇLANMA (NET) 1.411,6

Kullanım 29.870,5

Ödeme 28.458,8

ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 4.653,9

TMSF’DEN AKTARIMLAR 2 33,6

KASA/BANKA (NET) 3 -545,1