Hekimlere mecburi hizmete şimdilik son

Danıştay 5. Dairesi, hekimlere getirilen zorunlu hizmet uygulamasıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nca çıkartılan 12 Eylül 2005 tarihli "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü" başlıklı genelgenin yürütmesini durdurdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 12 Eylül 2005’te yayınlanan “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü” ile ilgili genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. TTB, genelgenin dayanağı olan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen bazı maddelerin de, Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek, sözkonusu kanunun incelenmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini istemişti. Mecburi hizmet, 2003 yılında kaldırılmıştı. Sözleşmeli sistem ve yüksek maaş uygulamasına rağmen özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hekim gitmeyince mecburi hizmet geçen yıl yeniden hayata geçirilmişti.