‘Hemşirelik Esasları Çalıştayı’ Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Hemşirelik Esasları Çalıştayı' Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hippokrat Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Hemşirelik Esasları Çalıştayı’ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hippokrat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştayın ana teması ‘hemşirelik süreciydi’.

İlki 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nce düzenlenen çalıştayın 6.sına Adana Sağlık Yüksekokulu ev sahipliği yaptı.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin, bilimsel araştırmalar yaparak bu yolla elde edilen bilgi ve teknolojinin üretilip yayılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Prof. Dr. Fenercioğlu, “Bir ulusun gelişmesi ve ileri ülkeler seviyesine ulaştırılmasında temel görevin üniversitelerde olduğu unutulmamalı ve üniversitelerin gelişmesi ve kalkınmasına büyük önem verilmelidir.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu şöyle devam etti; “Yirmi birinci yüzyılın başlangıcında olduğumuz bu günlerde, toplumların birbirleri ile olan rekabetleri, artık bilim ve teknoloji alanında sahip oldukları yetişmiş insan gücü ve kurumlarla olmaktadır. Gelişmiş toplumlarda bilim ve teknolojik ilerleme ve kalkınmanın sonucu olarak insanların bilgiye ulaşması kolaylaşmış, ancak bilimsel çalışmalardan elde edilen ürünler, bilgiyi üreten toplumlar için artı bir değer oluşturarak diğer toplumlar üzerinde hakim konuma geçme sonucunu ortaya çıkartmıştır. Zira bir toplumun kalkınması, çağdaş, ileri uluslar seviyesine ulaşması, onlarla rekabet edebilmesi, bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmaları, bilimi, teknolojiyi bizzat kullanmaları ve üretmeleri ile mümkündür.”

ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU’DAN BİN 200 EBE VE HEMŞİRE MEZUN OLDU
Adana Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sait Polat ise konuşmasına hemşirelik mesleğinin tarihçesini anlatarak başladı. Hemşirelik mesleğinin insanoğlunun var oluşu ile başladığını hatırlatan Prof. Dr. Polat, “Hemşirelik mesleği bilim ve teknolojinin ilerlemesine paralel olarak gelişim göstermiş ve modern hizmet anlayışı ile gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde ise hemşirelik, insan sağlığının korunması ve sürdürülmesinde olmazsa olmaz meslekler konumuna yükselmiştir.” diye konuştu.
Prof. Dr. Sait Polat, 1997 yılından bu yana Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu’ndan bin 200 ebe ve hemşirenin mezun olduğunu, çok sayıda lisansüstü öğrenciyle de hem kendi öğretim elemanı kadrosunu yetiştirdiklerini hem de diğer kurumların uzman ebe ve hemşire ihtiyacını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

ÇALIŞTAYLAR HEMŞİRELİK ESASLARINA İLİŞKİN BAKIŞ AÇIMIZI GELİŞTİRİYOR
Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürsel Öztunç da çalıştay hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar gerçekleştirilen 5 çalıştayda ‘Hemşirelik Esasları Lisans Eğitimine İlişkin Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Hemşirelik Uygulamaları Listesi, Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Çekirdek Müfredatı, Öğrenme Çıktıları, Lisansüstü Eğitim/Danışmanlığa İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri konularının ele alındığını ifade eden Doç. Dr. Öztunç, “Çalıştaylar Hemşirelik Esasları eğitimine ilişkin ortak bakış açımızı geliştirmemize büyük katkı sağlıyor.” dedi.

İki gün süren çalıştayda, Cumhuriyet, Çukurova, Çanakkale Onsekiz Mart, Doğu Akdeniz, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Marmara ve Nuh Naci Yazgan üniversitelerinden öğretim üyeleri; ‘Bilimsel Bir Disiplin Olarak Hemşirelik’, ‘Hemşirelik Bakımının Sanat Boyutu’, ‘Hemşirelik Uygulamalarında Bakım Kavramı’, ‘Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Kanıta Dayalı Uygulamalar’, ‘Bakım Planı Oluşturmada Hemşirelik Modelleri, Sınıflandırma Sistemleri ve Kavram Haritaları’, ‘Hemşirelik Süreci ve Elektronik Kayıtlar’ başlıklı konularda panel ve konferanslar verildi.