Hepsini toplasan ücretliler kadar etmiyor

Alınan gelir vergisinin toplamı, ücretlilere yetişemedi.

Stopaj yoluyla gelir vergisi alınan 18 gelir unsuruna yılın 9 aylık döneminde 28 milyar 939 milyon 101 bin YTL vergi tahakkuk ettirildi.

Böylece her ay ortalama 3 milyar 215 milyon 456 bin YTL tutarında gelir vergisi, kaynağında kesilerek, Hazineye aktarıldı. Bu şekilde her gün ortalama 11 milyon 909 bin YTL’lik gelir vergisi stopaj yoluyla tahsil edildi. Kaynağında hesaplanan gelir vergisinin yüzde 53,3’lük bölümünü tek başına ücretliler ödedi.

Söz konusu dönemde işçi ve memurların daha maaşlarını almadan devlete ödedikleri gelir vergisi tutarı, 15 milyar 435 milyon 589 bin YTL’ye ulaştı. Bu arada çalışanların
maaşlarından kesilen gelir vergisinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7’lik bir artış sağlandı. Mevcut verilere göre, işçi ve memurlar, maaş ve ücretlerinden her ay ortalama 1 milyar 715 milyon 65 bin 444 YTL, her gün de 6 milyon 352 bin 94 YTL gelir vergisi ödemiş oldu. Buna karşılık, diğer 17 gelir unsurundan kesilen toplam gelir vergisi 13 milyar 503 milyon 512 bin YTL’de kaldı.

FAİZCİLER 3,5 MİLYAR YTL ÖDEDİ


Diğer gelir unsurları arasında ilk sırayı da mevduat faizi elde edenler aldı. Birikimlerini bankada değerlendirenlerden, 9 aylık dönemde 3 milyar 516 milyon 210 bin YTL gelir vergisi kesintisi yapıldı. Böylece mevduat faizi gelirlerinden ayda 390milyon 690 bin YTL, günde ise 1 milyon 447 bin YTL vergi kesildi. Gelir vergisi tevkifat listesinde mevduat faizini, mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler izledi.

Bu gruptaki mükelleflere de 1 milyar 660 milyon 988 bin YTL vergi tahakkuk ettirildi. Kurumlardan kar payı alanlara 1 milyar 581 bin 93 YTL stopaj uygulanırken, söz konusu miktar her nevi tahvil faiz geliri elde edenler için 4 milyon 180 bin YTL, faizsiz kredi verenler için 79 milyon 793 bin YTL, parasını repoda değerlendirenler için 186 milyon 705 bin YTL, zirai mahsullerini satan çiftçiler için de 433 milyon 185 bin YTL oldu.

Bu dönemde senelere sari inşaat ve onarım işleri yapanlardan 509 milyon 962 bin YTL, serbest meslek işleri karşılığı yapılan ödemelerden 663 milyon 272 bin YTL, menkul kıymetler yatırım fonları ile fonlarınportföy kazancı sahiplerinden 135 milyon 434 bin YTL, yatırım fonları ve ortaklık kazanç sahiplerinden de 135 milyon 434 bin YTL gelir vergisi kesildi. Bu şekilde ücretlilerin günde ortalama 6 milyon 352 bin 94 YTL gelir vergisi verdiği ülkemizde, mevduat faiz sahipleri 1 milyon 447 bin YTL, repocular 76 bin 833 YTL, her nevi tahvil faizi geliri olanlar bin 720 YTL, yatırım fonu kazancı bulunanlar 55 bin 734 YTL, çiftçiler de 178 bin 265 YTL vergi yükümlülüğü altına girdi.

DİĞER VERGİLERDE DURUM


Bu arada cep telefonu aboneleri de yılın geri kalan bölümünde günde ortalama 1 milyon 434 bin 383 YTL özel iletişim vergisi ödedi. Şans oyunu oynayanların cebinden şans oyunları vergisi olarak ise her gün ortalama 111 bin 92 YTL çıktı.Vatandaşlardan, bu dönemde günlük olarak ortalama 1 milyon 620 bin 533 YTL de harç alındı.