Her 5 otistikten 4’ü erkek

Sebebi tam olarak bilinmese de erkek çocuklar daha çok otistik oluyor.

Doğuştan gelen bir gelişim bozukluğu olan otizm erkek çocuklarda daha çok görülüyor. Her 5 otistikten 4’ü erkek. Bu durumun sebebi tam olarak bilinmiyor; ancak yapılan çalışmalar hormonal ve genetik etkenlerin sebep olabileceğini gösteriyor. Otizm bireylerin gördüklerini, duyduklarını doğru algılamaktan alıkoyan bir gelişim bozukluğu. Bu sebeple erken teşhis bu kişilerin kendilerine yetecek hâle getirilmesi için eğitilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği’nden alınan bilgilere göre sebebi tam olarak bilinmeyen otizm Türkiye’de aileleriyle beraber yaklaşık 100 bin insanı etkiliyor. Otizmi olan çocuğa sahip bir ailenin ikinci çocuklarında otizm görülme riski ise yüzde 4 ile yüzde 10 arasında değişiyor.

Otistik çocuklarda etkilenme dereceleri değişse de, ortak belirtiler görülüyor. Sosyal ilişkilerde güçlük çekme belirtilerin başında geliyor. Özellikle dış dünya ile ilişki kurabilme becerilerinde yetersizlikler gözleniyor. Bunlar arasında göz göze gelmekten kaçınma, başkalarının sevinç, üzüntü ve ihtiyaçlarına ya da çevresindeki olaylara tepkisiz kalma, arkadaşlık kurmama, tek başına olmayı tercih etme, sosyal kuralları anlayamama, kendi duygularını paylaşmama ve başkaları ile duygusal ilişki kurabilme eksikliği sayılabilir. İletişimde yaşanan zorlukların başında ise konuşma ve jest ile mimiklerdeki yetersizliklerin, okulöncesi çağda görülmesi sayılabilir. Konuşmada gelişmeme, gecikme, güçlüğü görülebilir. Bazıları ise yaşamları boyunca hiç konuşma becerisi geliştiremezler. Otistik çocukların konuşma özellikleri arasında, kelime üretebilme, konuşmanın vurgu ve tınısını doğru kullanabilme, dil kurallarını uygulayabilmede bozukluklar görülür. Otistik çocuklar, çoğu zaman tek ve sınırlı bir ilgi alanına sahiptir. Bazı konulara yoğun ilgi gösterip dikkatlerini uzun süreli toplayabilir ancak ilgilerini çekmeyen konulara kayıtsız kalabilirler.

Bazı otistik davranışlar

Otistikler: Ellerini sallama ya da çırpma, zıplama, sallanma, anlamsız sesler çıkarma gibi yineleyici davranışlarda bulunabilirler. Bu davranışların onları duyusal olarak rahatlattığı düşünülür. Bu davranışları boş kaldıklarında, çok fazla uyaran olduğunda, sıkıntılı ya da gergin oldukları ortamlarda sıkça yaparlar.