Hipermarket tasarısı haksız rekabete yol açar

Bakkalları korumak amacıyla hazırlanan ve hipermarketlerin çalışma sürelerini kısıtlayan yasa tasarısına Rekabet Kurumu’ndan itiraz geldi.

Tasarının tüketicinin ödeyeceği fiyatı yükselteceğini kaydeden Parlak, düzenlemenin, henüz doygunluğa ulaşmamış perakende pazarında toplumsal refah açısından kayba yol açacağını ifade etti. Bakkalların kapanıyor olmasının tüm bakkalların pazardan çekilmesi sonucunu doğurmayacağını savunan Parlak, piyasanın ihtiyacı kadar bakkalın faaliyetine devam edeceğini, ihtiyaç dışı bakkalların pazardan çekileceğini anlattı.

Mustafa Parlak, kurumun internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde, sektörü hassasiyetle incelediklerini, Türkiye genelinde herhangi bir perakendecinin hakim konuma gelmesinin uzak ihtimal olduğunu söyledi. Hipermarketlerin rekabet ortamının oluşmasında ve tüketicinin daha iyi hizmeti daha ucuza alabilmesi noktasında önemli işlev üstlendiğine dikkat çeken Parlak, yasa tasarısının bu durumu engelleyeceğini ifade etti. Yasanın 400 metrekarenin altındaki işletmelere haksız ve iktisadi gerekçelerden uzak avantaj sağladığını savunan Rekabet Kurumu Başkanı, tasarının tüketicinin ödeyeceği fiyatı yükselteceğini kaydetti. Büyük Mağazalar Kanun Tasarısı’nın, küçük ve orta ölçekli esnafı korumaya yönelik hükümlerine şiddetle itiraz eden Parlak, bu maddelerin rekabet ortamını olumsuz etkileyeceği ve tüketici aleyhine sonuç doğuracağı görüşünde: “Rekabeti bir yarış şeklinde düşündüğümüzde, doğal olarak tüm yarışmacıların aynı koşullarda yarışa başlaması, bazı yarışmacılara avantaj sağlanmaması gereği açıktır.” Yaygınlaşan büyük mağazalar sebebiyle zor durumda kalan bakkalların kapanmaya başlamasıyla yaşanacak istihdam sorununun büyük mağazalar tarafından fazlasıyla kapatılacağını savunan Parlak, büyük mağazalarda çalışanların nitelik kazanarak piyasada daha rahat iş bulabileceklerine de dikkat çekti. Mustafa Parlak, büyük mağazaların çalışma saatlerinin oda ve belediyelerin görüşü alınarak valilikler tarafından kısıtlanmasının küçük işletmeleri büyük mağazalara göre avantajlı hale getireceğini ve rekabetçi yarış ortamına zarar vereceğini kaydetti. Hipermarketlerle ilgili yasa tasarısı, Dünya Bankası, Rekabet Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda eleştirildi. Hızlı Tüketim Malları: Rekabet Koşulları ve Politikalar başlıklı rapora göre, gündemdeki yasa tasarısı taslağı, şehir merkezlerinde mağaza açılmasını şarta bağlayarak, sektöre giriş engelleri meydana getiriyor. Sektörde en önemli rekabet gücü kaynağının mağazaların yeri olduğu düşünüldüğünde düzenleme ‘halen faaliyette olan oyuncuları koruyan ve sektöre yeni girişleri önleyen bir özellik’ gösteriyor