Hisarcıklıoğlu; ‘Avrasya Tahkim Divanı kurulsun’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bölge işadamlarının sorunları çözümü için 'Avrasya Tahkim Divanı' kurulmasını önerdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrasya’da iş yapan işadamlarının karşılaştığı sorunların çözümü için dan biri olan güvenilir ortamın ‘Avrasya Tahkim Divanı’ kurulmasını önererek, “İş adamlarımızın sorunlarının, daha kısa bir sürede ve etkin bir şekilde çözümlenebileceği, bir tahkim mekanizmasının tesis edilmesi konusunda da, mutabakata varılmıştır” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “II. Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları Zirvesi” hazırlık toplantısı yapılması amacıyla, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, KKTC Büyükelçileri ve Ticaret Müşavirleri’ne birlik merkezinde çalışma yemeği verdi. Yemeğe Tacikistan Büyükelçisi Şöhret Sultanov, DPT Müsteşar Yardımcısı Lütfü Elvan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ender Arat, TOBB Başkan Yardımcıları Zafer Çağlayan, Bülent Koşmaz, Faik Yavuz, Halim Mete, Hüseyin Üzülmez ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çağlar ile TOBEV Genel Müdürü Öner Kabasakal ile zirveye katılacak ülkelerin ticaret müşavirleri katıdı.

Avrasya Çalışma Yemeği öncesi açılış konuşması yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin kalkınması için, gelecekte bugün olduğundan daha da değerli olacak Avrasya coğrafyasının, istikrar kazanması ve gelişmesinin gerekli olduğunu bunun içinde bu bölgenin vizyonumuzu genişleterek, kaynakların verimli bir işbirliği içerisinde ve planların daha uzun vadeli olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede refah ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceğinin önemli olduğu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanarak, bölge içi ticaret ve yatırımların canlandırılması, böylece bölge ekonomilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, enerji alanında ikili ve çok taraflı işbirliğine gidilerek, bölgedeki geniş enerji kaynaklarının, güvenli bir şekilde diğer bölge pazarlarına aktarılması, çok önemlidir” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede, bu yüzyılın en önemli projeleri diyerek adlandırdığı Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinin Avrasya’da güçlü ve kapsamlı işbirliği ağının gerçekleştireceğini gösterdiğini belirtti.

Türk sanayici ve girişimcinin deneyimlerini paylaşmaya, ve ihtiyaç duyulan güçlü kurumsal işbirliği hizmetini sunmaya hazır olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bölgenin dinamizmini hayata geçirmek için, ulaştırma alanında sağlanacak işbirliği de çok önemli olduğuna işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, ulaştırma konusunda, sınır kapıları geçişlerinde kolaylık sağlanması, ve geçişlerin hızla yapılabilmesi için, bu kapıların modernizasyonu zorunluluk taşıdığının altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, AB üyelik müzakerelerine başlamayan Türkiye’nin üye olmasıyla birlikte AB’nin artık Kafkasya ile komşu haline geleceği ve Orta Asya’ya da geçiş imkanı sağlayacağına dikkat çekerek, “Türkiye’nin AB üyeliği, sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de önemli avantajlar sağlayacaktır” dedi.

Avrasya ülkelerinde henüz piyasa ekonomisi şartları gelişmediği dönemlerde, Türk işadamlarının bölgede yatırımlar yaptığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Müteahhitlerimiz ülkelerinizin en önemli yapılarına imza attılar ve Sovyet döneminde sıfır olan aramızdaki dış ticaret, hareketlendi. Geçen 15 yıl içinde karşılıklı hatalarımız, çözülmeyen problemlerimiz, eksik olan uygulamalarımız olabilir. Ne yazık ki aramızdaki ekonomik işbirliği, henüz arzu edilen düzeye gelememiştir. Aramızdaki ticaretin ve yatırımın yeterli olmadığını, potansiyelimizin çok altında olduğunu, özellikle kaydetmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ticaretin gelişmesinin en önemli unsurlarından birinin hukuksal açıdan güvenilir bir ortam sağlanması olduğunu belirterek, ‘Avrasya Tahkim Divanı’ kurulmasını önerdi. Bu şekilde, ilişkilerde ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümü konusunda, güvenilir bir ortam oluşturulması, büyük önem arz ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle bölge ülkelerine mensup işadamlarının, potansiyel sorunlarına ilişkin çözümler bulacak, bir tahkim müessesesine ihtiyaç vardır. Bu itibarla, zirvede, “Avrasya Tahkim Divanı”nın oluşumu ve faydaları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede iş adamlarımızın sorunlarının, daha kısa bir sürede ve etkin bir şekilde çözümlenebileceği, bir tahkim mekanizmasının tesis edilmesi konusunda da, mutabakata varılmıştır. Bu yönde, birliğimizce, Avrasya tahkim merkezi sözleşmesi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda hükümetlerimizin vereceği destek, daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır. Ticari ve ekonomik ilişkilerde çıkabilecek ihtilafların, ivedilikle çözümlenebilmesi için, eşit katılımlı bir tahkim mekanizmasının, kurulması çalışmalarının teşvik edilmesini, temenni etmekteyiz. Bu yönde, tüm bölge ülkeleriyle firma sorunları çalışma gruplarının kurulmasının da, katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.