Holdingler kömür için sıraya girdi

Enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması için kömür sahalarının özel sektöre açılması, büyük holdinglerin dikkatini çekti.

Bu amaçla Kömür İşletmeleri’nin iki ay önce özel sektöre açtığı madenlere de talep arttı. İlk olarak ihale edilen Çankırı-Orta Linyit Maden Sahası işletmeciliğini 25,3 milyon YTL’lik teklifiyle Çalık Holding kazandı. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin önümüzdeki ay çıkacağı Bolu-Göynük sahasının ihalesi için de talep patlaması yaşandı. 39 milyon ton linyit rezervine sahip sahaya Türkiye’nin önde gelen şirketleri talip oldu. İhale şartnamesi alanlar arasında Sabancı, Koç, Zorlu, Çalık, Park Enerji, Güriş, Özkara ve Özdoğan gibi sektör devlerinin bulunması dikkat çekerken, Göynük’te santral kurup elektrik üretmek için dosya alan firma sayısı yabancı şirketlerle birlikte 44’ü buldu. Aynı yer için 5 yıl önce 4 firma teklif vermişti.

Şirketlerin konuyla yakından ilgilenmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kurumun Genel Müdür Yardımcısı H. Köksal Mucuk, sayıları 15’i bulan yerli ve yabancı firma temsilcisinin bizzat sahaya giderek incelemelerde bulunduğunu anlatıyor. Kurulacak santralın 500’ü aşkın kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor. Elektrik üretimi verimi bakımından kömürün kullanıldığı termik santraller, suyun çevirdiği hidrolik santrallere tercih ediliyor. Hidrolik santrallar, ‘yıllık yağış miktarına’ göre elektrik üretirken, günün belirli saatlerinde devreye alınabiliyor. Ayrıca 100 birim gücündeki termik santral aynı güçteki hidrolik santrale göre 2 kat elektrik üretimi yapabiliyor. Bolu-Göynük, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘termik santral kurma şartı’ ile programına aldığı 8 maden sahasından ikincisi. Saha, ‘termik santral kurulma şartıyla’ kiranlamaki için 9 Mart 2006’da uluslararası ihaleye çıkartılacak. Mucuk’un verdiği bilgiye göre ihale sürecine giren Bingöl-Karlıova, Tekirdağ-Saray, Bursa-Davutlar için de mart ayı başında teklif alınacak. Şirketler kiraladıkları sahada daha hem madencilik yapacak hem de enerji üretecek. Bu sayede ‘Türkiye’nin elinin altındaki servet’ değerlendirilmiş olacak. Yürütülen projeye kamu yararına kurulan dernekler de olumlu yaklaşıyor. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, özel sektörün kömüre dayalı santralları en verimli şekilde işleteceğinden kimsenin şüphe duymadığını belirtiyor. Ancak, termik santral işletmeciliği yapacak Türk firmaların yurtdışından kredi bulamadığını vurgulayan Önal, bu yüzden kanunî bir düzenleme ile özel bir fon oluşturulması fikrini savunuyor. Vakıf Başkanı Önal, ithal edilen petrol ve doğalgazdaki arz ve maliyet sıkıntılarına da vurgu yaparak, yerli kaynak kullanımının önemine temas ediyor. Maden üzerine düzenledikleri fuara özel sektörün gösterdiği ilgiyi şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Önal, yerlilerin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğulu şirketlerin de Türkiye madenleriyle ilgilendiğini söylüyor. Kömür’ün hava kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle kötü bir ünü olduğunu belirten enerji uzmanı Prof. Dr. Yunus Çengel, gerekli düzenlemeler ve baca gazı filtreleri takılarak bunun önüne geçilebildiğini, kamuoyunun bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Amerika’daki enerji üretiminin yarısının ‘yerli’ olduğu için kömürden karşılandığını vurgulayan Çengel, “Bu işin önceliği kendi kaynaklarını kullanmaktır. Biz bunun tersini yapmışız. Şimdi elektriği herkesten pahalıya tüketiyoruz, diye yakınıyoruz.” diyor.

ÖZEL SEKTÖRE AÇILAN KÖMÜR SAHALARI
PROJE ADI REZERV* KAPASİTE** KURULU GÜÇ** DURUMU
Çankırı-Orta 51 1,5 100 Çalık kazandı
Bolu-Göynük 39 1,2 150 Kiralanacak
Bingöl-Karlıova 26 1,1 100 Kiralanacak
Tekirdağ-Saray 129 2,5 300 Kiralanacak
Adana-Tufanbeyli 214 7,2 600 Kiralanacak
Bursa-Davutlar 39 1,2 160 Kiralanacak
Manisa-Eynez 100 3,4 600 Üretim amaçlı ihale
Kütahya-Derin 100 3,0 300 Üretim amaçlı ihale
Toplam 698 21,1 2.310 Üretim amaçlı ihale
(*) milyon ton, (**) milyon/yıl, (***) MW