‘Hukuki fantezi’ ifadesi Şemdinli Raporu’ndan çıkarıldı

TBMM Şemdinli olaylarını araştırma komisyonunda hazırlanan taslak rapor üzerinde sert tartışmalar yaşandı.

Şemdinli, Hakkari ve Yüksekova’da meydana gelen olayları araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırlanan taslak raporu görüşmek üzere toplandı. Toplantıya katılan milletvekilleri arasında, taslakta yer verilen ve yer verilmeyen değerlendirmeler konusunda tartışma yaşandığı öğrenildi. Bazı milletvekilleri, Şemdinli’de meydana gelen olaylar yargıya intikal ettiği için taslak raporda yer alan “Şemdinli’de yaşanan olayları, askeri mercilerle veya devletin diğer güvenlik kurumlarıyla ilişkilendirmek hukuki bir fantazidir” şeklindeki ifadenin, yargıya müdahale ve kesin hüküm anlamına geleceğini ifade ettiler. Yaşanan tartışmalardan sonra sözkonusu ifadenin taslak rapordan çıkarılmasına karar verildiği öğrenildi.

TASLAK RAPORDA NELER VAR

Komisyon, olayları tüm çıplaklığıyla tesbit edemediğini açıkladığı raporda, “At izi it izine karışmıştır. İzler takip edilememekte, nereye ulaştığı tespit edilememektedir” denildi. Taslak raporda, Şemdinli’de yaşanan ve şüpheli olarak nitelendirilen beş patlama olayında, devletin meşru kurumlarının ilişkisi olduğuna yönelik bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, “Komisyonumuz Jandarma teşkilatı içinde böyle bir gayri kanuni oluşuma ilişkin bir bulguya ulaşamamıştır” ifadesini kullandı. Taslak raporda komisyonun, devletin diğer güvenlik birimleri içinde merkezi bir yapı oluştuğuna ve hukuk dışılığa izin verecek illegal bir örgütlenme olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Raporda, ancak komisyonun araştırmalarında olayları tüm çıplaklığıyla görmesinin mümkün olmadığı da vurgulandı.

Raporda, olaylar tam olarak aydınlandığı zaman sorumluluğun PKK’ya ait olmasının süpriz yaratmayacağının da altı çizildi. Patlamalar konusunda hala davanın sürmekte olduğu belirtilen raporda, olaylarda adı geçenler hakkında bilgi verilmekle yetinildiği, bir hüküm kurulmasının yargının taktirine bırakıldığı kaydedildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’ndan istenen bazı belgelerin ‘kanunen yasak ve sakıncalı’ olduğu gerekçesiyle gönderilmediğine dikkat çekilen raporda, Seferi Yılmaz’a, gelecek kargo paketi konusunda bilginin paylaşılmaması, işbirliği zaafiyeti olarak nitelendirildi.