‘Hükümet hiçbir sözünü yerine getirmedi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi, AK Parti hükümetinin, hükümet programlarında, acil eylem planlarında verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini iddia etti.

Cevdet Selvi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların, demokratik kitle örgütleri ve özellikle sendikaların büyük baskı altında olduğnu belirterek “Endüstriyel ilişkilerde büyük bir kaos yaşanmaktadır” dedi. Demokrasi ve özgürlük söylemleriyle başa gelen hükümetin 4. yılına girdiğini belirten Selvi, hükümetin sorumluluğunu yerine getirmeyerek ve sendikalaşma hak ve özgürlüğünün engellenmesine seyirci kaldığını dile getirdi. Sendikalaşmanın Anayasa ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan bir hak olduğunu hatırlatan Selvi, “Sendikalara üye işçiler sadece bu nedenle işten çıkartılmakta, çoluk çocuğu ile açlığa mahkum edilmekte, kamu çalışanları ise baskı altına alınmakta, sürgün edilmektedir” şeklinde konuştu. Selvi konuyla ilişkin olarak, deri iş kolunda Tuzla’de kurulu 2 işyerinde 70 işçi, Çorlu’da 2 işyerinde 46 işçi, Gönen’de 7 işyerinde 315 işçinin sendikalı olmak için işten çıkarıldığını ifade etti.

Günümüzde asıl sorunun ülke gerçeklerine uymayan politikalar ve üretimden vazgeçme anlayışı olduğunu savunan Selvi, kayıt dışını artıran, haksız rekabete neden olan, rekabet gücünü düşüren, yanlış uygulamaların düzeltilmesi ve yolsuzluğun, sahteciliğin, kaçakçılığın kayıt dışının önlenmesi gerektiğini bildirdi. Kayıt dışının yüzde 50’leri geçtiği bir ortamda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 6 milyon 803 bin işçiden 2 milyon 987 bin 431 işçinin sendikalı göründüğünü belirten Selvi, gerçekte sendikalara üye, toplu iş sözleşmesi yapabilen işçi sayısının 600-700 bin dolayında olduğunu iddia etti. Açıklamada Selvi “Ülkemizin bugün yaşadığı, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların temelinde örgütsüz bir toplum olması yatmaktadır” ifadesine yer verdi.