Hükümetin önceliği ‘işsizlik’

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerinin işsizliğe çare bulmak olacağını belirtti.

Unakıtan, 2008 yılı bütçesi TBMM Genel Kuruluna sunuş konuşmasında, “Bizden önce iyi hazırlanmayan ve idare edilmeyen bütçeler yüzünden ülkemiz krizlere girdi ve bunun bedelini de yüksek faiz olarak ödedi, ödemeye de devam ediyor” dedi.
Unakıtan, 2002 yılında bütçe açığının Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) oranının yüzde 14,6 olduğunu, geçen yıl bu oranın yüzde 0,8 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, “Bu yılı da hedeflenenin altında bir açıkla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Bu ne demektir? Bu, Maastricht kriterlerine uyum konusunda fevkalade başarı gösterdiğimizi, bu kriterleri bütçe açıkları yönünden sağlamış bir ülke olduğumuzu ifade etmektedir” diye konuştu.
Unakıtan, 2008 bütçesinin, Türk milletinin tüm fertlerinin gelirini daha da arttırmayı hedeflediğini belirtti.
Dünya ekonomisinin bir belirsizlik dönemi içinde bulunduğunu, ileride ne olacağını tahmin etmenin güç olduğunu belirten Unakıtan, “Piyasalardaki bu gibi dalgalanmalara karşı bizim gibi ülkelerin yapması gereken, yapısal reformlara, mali disipline ve özelleştirmelere devam etmektir. Bunun formülü budur” şeklinde konuştu.
Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında da bilgi veren Unakıtan, 5 yıldır ülkede istikrar ve güven ortamının oluştuğunu, “ülke ekonomisinin hiçbir dönemle kıyaslanmayacak kadar sağlam, güçlü, dayanıklı ve dirençli bir zemin üzerinde yol aldığını” söyledi.
Unakıtan, 1993-2002 yılları arasında ortalama yüzde 2,6 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2003-2006 döneminde ekonomide sağlanan güven ve istikrar ortamı sayesinde ortalama yüzde 7,3 oranında büyüdüğünü ifade ederek, böylece ülkenin, dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldiğini anlattı.
2002 yılında 181 milyar dolar olan Gayri Safi Milli Hasılanın, 2008 yılında 520 milyar dolara ulaşacağını ifade eden Unakıtan, 2008 yılında da büyümenin özel sektör ağırlıklı olarak devam edeceğini belirtti.
Yüksek büyüme performansının, kişi başına milli gelir rakamlarında da kendini gösterdiğini ifade eden Unakıtan, 2002 yılında 2 bin 598 dolar olan kişi başına milli gelirin, 2008 yılında 7 bin dolara ulaşacağını kaydetti.
Enflasyon olgusunun Türkiye gündeminden tamamen çıkana kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Unakıtan, “Ama enerji ve gıda fiyatlarının bütün dünyada arttığını düşünecek olursak bu mücadelenin hiç de kolay olmadığını belirtmek istiyorum” dedi.
Ekonomi politikalarının dış ticarete etkisine de değinen Unakıtan, 2007 Ocak-Ekim döneminde 223,2 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret hacminin, 2007 yılının sonunda 270 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.
“2001 krizi sonrası dönemde artan özel sektör yatırımları, hızlı büyüme, dünya hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve özel kesim tasarruf oranındaki düşüşün, cari işlemler dengesinde açık verilmesine yol açtığını” kaydeden Unakıtan, “cari açığın sürdürülebilirliği hususunda mevcut durumda bir riskin olmadığını belirtmek isterim” dedi.
Makro ekonomik göstergeler içerisinde, cari açığın yükselmesi üzerinde konuşmacıların sıkça üzerinde duracağını tahmin ettiğini dile getiren Unakıtan, “Fakat şurası unutulmasın ki finanse edilebilir bir cari açık hiçbir zaman risk değildir” diye konuştu.
2002 yılı ve öncesinde yıllık ortalama 1 milyar dolar düzeyinde olan doğrudan yabancı sermaye girişinin, 2006 yılında 20 milyar dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını anlatan Unakıtan, “ülkemiz, OECD ülkeleri arasında, son 10 yılda en çok net doğrudan yabancı sermaye çeken 6. ülke oldu” dedi.