Hükümetten ‘iddaa’ için kanun tasarısı

Danıştay'ın 'iddaa' oyunu için yürütmeyi durdurma karar almasının hemen ardından hükümet söz konusu tasarıyı Meclis'e sevketti.

Danıştay’ın ‘iddaa’ oyunu için yürütmeyi durdurma karar almasının hemen ardından hükümet, Spor Toto Teşkilatı’nın şans oyunu düzenleme yetkisini kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilmesine imkan sağlayan tasarıyı Meclis’e sevketti. Tasarıyla ayrıca futbol dışındaki spor oyunlarında da bahis ve şans oyunları düzenlenebilmesine imkan sağlanıyor.
Meclis’e sunulan tasarı ile Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun adı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” olarak değiştiriliyor ve şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne veriliyor.

Tasarıya göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü futbol ve diğer spor müsabakalarına dayalı olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini, kendisine bağlı, özel hukuk hükümlerine göre sevk ve idare edilen ve özel bütçeli Spor Toto Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanır ve yürütecek. Spor Toto Teşkilatı, söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilecek. Teşkilat, hizmet satın alma yoluna da gidebilecek.

Tasarı ile Spor Toto Teşkilatı’nın futbol dışındaki spor oyunlarında da bahis ve şans oyunları düzenlemesine imkan sağlanıyor. Kanunun 5. maddesinde yer alan “futbol müsabakaları” ibaresi “futbol ve diğer spor müsabakalarında” olarak değiştiriliyor. Teşkilat, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenlemek ve yönetmekle sorumlu olacak. Tasarı ile Spor-Toto- Loto Teşkilat Müdürlüğü’nün ismi, “Spor Toto Başkanlığı” olarak değiştiriliyor.

Tasarı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün sportif faaliyetleri ile özerk spor federasyonlarının her türlü faaliyetleri ve yapım, bakım ve onarım ihaleleri hariç olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarının, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı hükme bağlanıyor.

Tasarı ile son derece dağınık bir mevzuatı bulunan Spor- Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü’nün hukuki statüsü, Teşkilat Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılıyor. Teşkilat Başkanlığı’nın ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri tek tek sayılarak Teşkilatın hukuki alt yapıya kavuşması sağlanıyor.

Tasarının gerekçesinde şu ifadelere yer verdildi: “Tüm dünya ve Avrupa’da futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine bahis ve spora dayalı şans oyunları düzenlenmektedir. Tasarı ile futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine bahis oyunlarının yanı sıra spora dayalı şans oyunları düzenleme imkanı getirilerek her iki Kanunda da buna ilişkin düzenlemeler yapılmış ve Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri genişletilmiştir.

Böylece Türk sporunun gelişmesinin önündeki en önemli sorun olan maddi imkansızlıkların ortadan kaldırılması, Teşkilat Başkanlığınca iştirakçilere daha fazla ikramiye vermek suretiyle müşterek bahis oyunları hasılatının artırılması ve Türk sporuna daha fazla kaynak yaratılması hedeflenmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sportif faaliyetleri ile özerk spor federasyonlarının her türlü faaliyetleri ve yapım, bakım ve onarım ihaleleri hariç olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı düzenlenmiştir.”