Huzurevi yaşlıları psikolojik açıdan yıpranıyor

Yaşlılık, insan hayatının en zor dönemlerinden biri.

65 yaş üzerindeki her 100 kişiden 5 veya 6’sında anksiyete bozukluklar görülüyor. Hele bir de bu yaşlılar ailelerinden uzak bir huzurevinde kalıyorlar ise bu durumdan daha fazla etkileniyorlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yaşlılar huzurevlerinde tek başlarına kalmaktan memnun değiller. Bu durum da yaşlılarda huzursuz bir dönemin başlamasına ve depresyon gibi psikolojik sorunlara sebep olabiliyor.

Yurtdışında yapılan pek çok çalışma da huzurevlerinde kalan yaşlılarda anksiyete ve depresyon yaygınlığının normal yaşlı nüfusa göre daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Yaşlı kadınlarda depresyon görülme oranı erkeklere oranla iki kat artıyor. Araştırmalarda yaşlıların çocuklarının sosyal desteğinin yetersiz olması, dul kalma, kadın olma, daha az eğitimli olma, sağlık sorunlarının bulunması ve huzurevinde kalma hakkının kendisinde olmaması gibi etkenlerin anksiyete bozukluklarını ve depresyonu tetiklediği belirtiliyor. Yaşlılıkla birlikte yaşlılığı kabullenme dönemi başlıyor. Maddi olarak güvencesi olması ya da olmaması, ailesi ve dostları içinde sevdiği kişileri kaybetmeye başlaması, kendini fazlalık olarak görmesi ve yakınlarına yük olduğunu hissetmesi, yakınlarını kaybetme korkusu ve günlük yaşam etkinliklerini yerine getirememe yaşlıları huzurevlerinde kalmaya zorlayabiliyor. Bu durum da yaşlılarda huzursuz bir dönemin başlamasına ve depresyona sebep olabiliyor. Genel olarak geleceği konusunda endişe yaşamaya başlayan yaşlılarda çaresizlik duyguları artıp basit fobiler ve saplantılı düşünceler görülebiliyor. Bu durumda, huzurevinde kalan yaşlılara destek olabilecek uzmanların bulunması büyük önem taşıyor.

Aile ve Toplum dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre huzurevlerinde kalan yaşlılar yakınlarının ziyaret sıklığından hiç memnun değil. Araştırmada ‘yakınların ziyarete gelme sıklığı’ sorusuna yüzde 80’i ‘gelmezler’ cevabını verirken yüzde 10’u ‘ayda bir’ , yüzde 6,5’i ‘yılda bir’, yüzde 2,2 si ise ‘sık sık’ cevabını vermiş. ‘Ziyaret sıklığından memnun musunuz?’ sorusuna ise yüzde 93,5 i ‘memnun değilim’ cevabını vermiş. Araştırma, huzurevlerinde kalan yaşlıların yakınlarından ekonomik yardım almadığını da ortaya koyuyor. Yakınlarından ekonomik yardım alanların oranı yüzde 15. Ancak yaşlılar yine de kurum bakımından memnunlar. Yüzde 84’ü kurumun yeterli derecede ihtiyaçlarına cevap verdiğini söylerken yüzde 15’i orta derecede memnun olduğunu belirtmiş.