İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yetki iddiaları üzerine açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığa ülkenin idari bölümlere ayrılması yetkisi tanıdığı iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında,  Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan "ülkenin idari bölümlere ayrılması, il  ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek" görevine ilişkin haberler yayınlandığı  hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, eksik ve yanlış bilgi  içerdiği vurgulanan açıklamada, bahse konu yetkinin, mülga edilen 1985 tarihli  3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer aldığı  belirtildi.

Kanunun 2. maddesinin (g) bendinde "Ülkenin idari bölümlere ayrılması,  il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare  ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek", 9. maddesinin (b) bendinde ise  "Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının  değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile  köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek,  mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak" ifadelerinin yer aldığı  bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirtilen görev, 1985  tarihli kaldırılan İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer  alan görev ve yetkilerin tekrarından ibaret olup, yeni bir düzenleme değildir.  1985 sayılı kanunda da sözü edilen görev ve yetkiler, il ve ilçe mülki  sınırlarının belirlenmesi ve sınır uyuşmazlıkların giderilmesi amacına  ilişkindir."

TRT