İçişleri Bakanlığı’ndan şok açıklama!

İçişleri Bakanlığı, son günlerde gazetelerde çıkan jandarmanın polis bölgelerinde operasyon ve baskın yapacağı yönündeki haberleri doğruladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kolluk kuvvetlerimiz güvenlik açısından gerek görülmesi halinde mahallin büyük Mülki İdare amirinin onayıyla ortak çalışma yapabildikleri gibi zaman zaman münferit olarak biri diğerinin görev bölgesinde de kendi görev bölgesindeki bir faaliyetinin devamı veya uzantısı niteliğinde yine mülki idare amirinin onayıyla takip edilen olaya münhasır ve bunla sınırlı olarak faaliyet gösterebilmektedir.” denildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde ve yorumlarda Jandarma birimlerinin mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dışında polis görev alanında çalışmalar yürüteceği yönünde haberler yayınlandığını belirtti. Açıklamada, kolluk gücü olan polis ve jandarmanın görev alanları ve yetkilerinin kanunlarda belirlendiği ve kolluk kuvvetlerinin tüm faaliyetleri ile ilgili yetkilerini kanunlardan aldığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında “Kolluk kuvvetlerimiz güvenlik açısından gerek görülmesi halinde mahallin en büyük Mülki İdare amirinin onayıyla ortak çalışma yapabildikleri gibi zaman zaman münferit olarak biri diğerinin görev bölgesinde de kendi görev bölgesindeki bir faaliyetinin devamı veya uzantısı niteliğinde yine mülki idare amirinin onayıyla takip edilen olaya münhasır ve bunla sınırlı olarak faaliyet gösterebilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, bu çalışmaların tamamen kanunların ve bakanlığın yayınlamış olduğu genelgeler çerçevesinde yürütüldüğünü dile getirdi. İçişleri Bakanlığı, haberlerde yer alan jandarma birimlerinin yürüttükleri faaliyetlerin de kanunların çizdiği sınırlar dahilinde olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde ülkenin ve milletin güvenliği için 24 saat cansiperane görev yapmakta olduğu ifade edildi. Bakanlık, fedakar bir şekilde görev yapan güvenlik güçlerinin bu tür gerekçelerle bağdaşmayan haber ve yorumlardan incindiği kaydedildi.