İçki genelgesine yürütmeyi durdurma

Danıştay 8. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın 10 Ekim 2005’te yayımladığı ‘içkili yerlerin tespiti’ne ilişkin genelgesinin yürütmesini oyçokluğuyla durdurdu

Danıştay kararında, “Genelgede, üst hukuk normuna uygunluk bulunmadığı gibi, getirilen bu kısıtlamalarla içkili yer bölgelerinin tecrit anlamında şehir yaşamının dışına itilmesi sonucu çıkarılabileceğinden içerik yönünden de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” denildi. Kararda, içkili yer bölgesi tespit edilemeyecek yerler yasal düzenlemelerde açıkça sayılmışken, dava konusu genelgeyle “konut ve yerleşim alanları, konutlardan ayrılmış özel olarak bu şekilde faaliyet gösteren işletmelere tahsis edilmiş, altyapısı, ulaşım hizmetleri buna göre yapılmış ayrı bir bölge” tanımlarının yapılarak, içkili yer bölgesi konusunda yönetmelikte olmayan yeni kısıtlamalar getirilmesinin üst hukuk normlarına aykırı olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan genelgede, “İçkili yer bölgesi tespitlerinin belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye meclislerince, kalan bölgelerde il genel meclislerince yapılacağı” hükmü yer alıyordu.