İkinci kez oy vereni 5 yıl hapis cezası bekliyor

Bugün televizyon, radyo ve gazetelerde saat 21.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı uygulanacak.

Saat 21.00’den itibaren bütün yayınlar serbest olacak. Saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmayacak, içki içilmeyecek Oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Emniyet ve asayiş görevlilerinden başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, seçmenin oyunu kullanmasına engel olanlara 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sandık başında oy kullanırken kendisine yüklenen görevleri yapmayan seçmenlere bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs edenler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Oy verme sırasında seçme yeterliliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler veya verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya verenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bir sandıkta oy verdikten sonra başka bir sandıkta oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimselere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.