İlk avukatlık sınavı 23 Aralık’ta Ankara’da yapılacak

Sınavla avukatlık uygulaması bu yıl sonunda başlıyor.

İlk sınav ÖSYM tarafından 23 Aralık’ta Ankara’da yapılacak.
Türkiye Barolar Birliği’nden (TTB) yapılan açıklamaya göre; sınavla avukatlık uygulaması bu yıl sonunda başlıyor. Avukatlık Yasası’nda 2002 yılında yapılan değişiklik uyarınca 10 Mayıs 2001 tarihinden sonra hukuk fakültesine kaydolup mezun olan ve avukatlık stajına başlayanlar, staj bitim belgesi aldıktan sonra girecekleri sınavda başarılı olabilmeleri halinde avukatlık ünvanına sahip olabilecekler. İlk sınav, ÖSYM tarafından 23 Aralık Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

TBB Başkanı Özdemir Özok ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın imzasını taşıyan protokol uyarınca sınav organizasyonu ve sınav uygulaması yasa gereği ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınavda avukat adaylarına ‘Hukuk İlkeleri ile Yürürlükteki Hukuk Kurallarını Uygulayabilme’ bölümü ile ‘Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları’ ile ilgili bir test uygulanacak.

Sınava girecek ve staj bitim belgesi almış olan stajyerlerin en geç 10 Kasım’a kadar bir dilekçe ile barosuna başvuracak. Başvuru dilekçesine son 6 ay içerisinde çekilmiş başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte 2 adet fotoğraf ile ÖSYM’nin Halk Bankası Ankara Küçükesat Şubesi 44000006 nolu hesabına 50 YTL sınav giriş ödentisinin yatırıldığını gösteren banka dekontu eklenecek.

Sınav başvurularını alan baro kendilerine TBB tarafından daha önce gönderilen fotoğraflı sınav başvuru belgesini düzenleyip onayladıktan sonra bu belgeyi sınava gireceklerin listesi ekinde 13 Kasım’a kadar TBB’ye teslim edecek.

Sınavın ilanı ve sınava girecek adayların başvurularının kabul edilmesi işlemleri TBB tarafından yapılacak. TBB, başvurusu kabul edilen adaylar için ÖSYM tarafından hazırlanan Kayıt Kartları düzenleyecek. TBB bu belgeleri kimlik tespitinde kullanılmak üzere 20 Kasım’da ÖSYM’ye verecek.

Sınava girecek adaylar için yeteri kadar test ve cevap kağıdının hazırlanması ve basımı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınavda uygulanacak testlerin telif hakları ÖSYM’ye ait olacak.

Adaylar, testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler. Cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecek. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından kazananlar ve tüm adaylar için ayrı ayrı olmak üzere, soyadı alfebetik sırasında ve ayrıca başarı sırasında, ikişer nüsha bilgiişlem çıktısı olarak ve manyetik ortamda sınavdan sonraki 30 gün içerisinde TBB’ye verilecek. Sınav sonuçları ayrıca ÖSYM’nin internet sitesinde duyurulacak ve adayların adreslerine de postalanacak.

Adayların, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları Sınav Sonuç Belgelerinin adayların adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapılacak. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara 10 gün içinde bildirecek.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Bu süre de TBB tarafından adaylara duyurulacak.