İngilizcenin yaygınlığı İngiltere ve ABD’yi tehdit ediyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada İngilizcenin dünyanın önde gelen konuşulan dillerden biri olmasının İngiltere ve ABD'yi rekabet açısından zayıflattığına işaret ediyor.

İngilizcenin dünyanın pekçok yerinde öğrenildiğini belirten rapor, gelecek on yıl için 2 milyar civarında insanın İngilizce bileceği tahminine yer verildi. Raporda, küreselleşmenin hızlandığı bir dönemde çok dilen bilen kişilerin tek dil bilen kişilere göre büyük avantaj sağladığı bildirildi. Raporun hazırlayıcısı David Graddol, “İngilizce bilmenin avantajı gittikçe azalıyor. Herkesin İngilizce bildiği bir ortamda avantaj ancak diğer beceriler ile sağlanır.” dedi. Graddol, Amerikan ve İngiliz şirketlerin tek dilen bilenler ile devam etmesi halinde ciddi dezavantajlarla yüzyüze kalacağını belirtti.

Graddol, İngilizlerin yüzde 30’nun kendi dilleri haricinde bir dil konuşabileceğini ancak bu insanların ancak yarısının bu dili anadili gibi bildiğini söyledi. Amerika’da halkın yüzde 22’si İngilizce haricinde bir dil konuşabiliyor.