İngilizler günah çıkarıyor

İngiliz Guardian gazetesi, dünyadaki birçok çatışmanın, İngiltere'nin sömürdüğü ve yoksullaştırdığı eski sömürgelerde vuku bulduğunu yazdı.

Gazete, en son Filistin’deki mevcut durumu örnek göstererek, dünyanın birçok yerinde Britanya İmparatorluğu’ndan kaynaklanan savaşlar ve çatışmalar olduğunu yazdı. Sierra Leone, Kuzey İrlanda, Kenya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Somali, Kıbrıs, Afganistan, Irak, Nijerya ve Lübnan gibi birçok eski İngiliz sömürgelerinde sürekli çatışmalar ve savaşların olduğunu ve bu durumun Britanya İmparatorluğu’nun meşruluğun sorgulanması tartışmalarının bugün bile devam etmesine yol açtığını ifade etti.

Richard Gott tarafından yazılan makalede, 1947 yılında İngiltere tarafından terk edilen Filistin’in yıllardır sorun olmaya devam ettiğini, bunun bir sebebinin de İngiltere tarafından getirilen Avrupalı yerleşimcilerin Filistin’de iyi organize olan “yerel” insanları sindirememesi ve bir soykırıma tabi tutamaması olarak gösterildi.

Gott, İngiliz sömürgecilerin Avustralya’da yerel halkı yok ettiğini ve soykırıma tabi tuttuğunu ancak, geniş Arap nüfus ve hinterlandına sahip Filistinlilerin Avrupalı yerleşimcilere direniş gösterdiği için bunu başaramadığının altını çizdi.

Çoğunlukla Avrupa’dan gelen Yahudileri, “sömürgecilere” benzeten makale, İsrail hükümetinin yerel halk olan Filistinlilerin direnişini kıramadığını ve bu yüzden sürekli tehdit altında olduğunu yazdı. Makale, ortaçağdaki haçlı orduları Ortadoğu’yu terk ettiği gibi İsrailli “sömürgecilerin” de gemilere binerek bu toprakları bir gün terk etme zorunda kalabileceğini belirtti.

Makale, Britanya İmparatorluğu’ndan miras kalan diğer önemli bir sorunun ise Keşmir olduğunu ifade ederek, İngiliz sömürgecilerin 1947’de ayrılması ile Hindistan ve Pakistan diye iki ülkenin doğduğunu ve yıllarca çatışmalara yol açacak Keşmir sorununda ortaya çıktığını belirtti.

Hindistan gibi, Kıbrıs’ında ikiye ayrıldığını ifade eden yazar Gott, eski sömürge olan Nijerya ve Somali’nin birleşik birer devlet olarak kaldıklarını ama sürekli iç problemlerle ısıtıldığı yorumunu yaptı.

İki modern “felaket” olan Irak ve Afganistan’da imparatorluk geçmişleri olduğunu belirten makale, 1950’li yıllarda terk edilen Irak’ın 50 yıl sonra tekrar Aglo-Amerikan işgal altına alındığını hatırlatarak, İngiliz askerlerin 1930’larda bu ülkeden apar topar kaçtıkları gibi Irak’tan tekrar kaçacakları öngörüsünde bulundu.

Makale yazarı Gott, küresel şiddet ve yıkım getiren imparatorluk geçmişinin iyi bilinmesine rağmen, mevcut Blair hükümetinin bunun farkında olmayıp yine yangına körükle gittiği eleştirisini dile getirdi.