‘İnsan hakları Türk milleti için ithal değil yitik bir maldır’

Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu Başkanı Mustafa Taşkesen, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesinin insan haklarının Türk Milleti için ithal değil yitik bir mal olduğunun en önemli kanıtı olduğunu söyledi.

AB’ye girilmese bile insan haklarını koruma ve geliştirme yönündeki çalışmaları Türk Milleti hak ettiği için sürdüreceklerini belirten Taşkesen,”Fakat insan hakları uzun mücadeleler sonucu ulaşılmış ve hala uğruna mücadeleler verilmesi gereken bir değerler bütünü olduğu ve bu değerleri geliştirmek için herkese görev düştüğü unutulmamalıdır.”dedi.

Son yıllarda yasalarda yapılan bir takım düzenlemeler neticesinde Türkiye’de insan hakları standartlarının yükseltilmesi yolunda önemli mesafeler katedildiğini vurgulayan Taşkesen, yasal değişiklik yapmakla işin bitmediğini, asıl olanın uygulama olduğunu, büyük zihniyet değişikliğinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Ankara’dan başlayan bölge toplantılarının toplam 20 ilde gerçekleştirileceğini ifade eden Taşkesen,”Bilindiği gibi il ve ilçe İnsan Hakları Kurulları’nın temel amacı toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmektir. İnsan hakları standartlarının yükseltilmesinin ve uygulamaya geçirilebilmesinin, merkeziyetçi bir yaklaşımla Ankara’da oluşturulan birimler tarafından sağlanabilmesi mümkün olmadığından 2000 yılında 81 il ve 850 ilçede olmak üzere toplam 931 il ve ilçe insan hakları kurulu oluşturulmuş. 2003 yılında yapılan yönetmenlik değişikliği ile de kurullar yeniden yapılandırılarak kamu görevlisi ağırlıklı yapıdan sivil toplum kuruluşlarının çoğunlukta olduğu bir yapıya geçilmiştir. İnsan hakları kurullarının en önemli görevlerinden birisi insan hakları konusunda devlet ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği temin etmektir.”diye konuştu.

Toplantıda konuşan Mersin Valisi Hüseyin Aksoy ise insan hakları konusunda kanunlar yapmaktan ziyade uygulamanın önemli olduğunu bunun için bu tür eğitim toplantıların önemli olduğuna dikkat çekti.

İnsan hakları ihlalleri dendiğinde ilk çağrışım yapanın güvenlik birimleri olduğunu belirten Aksoy, “İnsan hakları ihlallerinin yapıldığı izlenimi oluşturan böyle bir anlayışımız var. Ancak çok iyi biliyoruz ki gerçekten bu konuda güvenlik birimlerimiz kendilerini çok iyi yetiştirmiş, yasalarla yapılan düzenlemelerle çok iyi bir noktaya gelmiştir.” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan il ve ilçe insan hakları kurulları başkanları toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Toplantı yarın sona erecek.