İnternete vergi indirimi geliyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı elektronik haberleşmedeki vergi indiriminin internet ve veri hizmetlerini de kapsadığı ortaya çıktı.

Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Telekomünikasyon Kurumu’nun yürüteceği çalışmaların 2007 yılı içinde tamamlanması öngörülüyor. Ulaştırma Bakanlığı yet-kilileri, internet hizmetlerinin kullanımını teşvik amacıyla getirilecek indirim için çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Cep telefonu vergileri için dörder aylık kademelerle yüzde 5’ler düzeyinde indirim öneren Telekomünikasyon Kurumu’nun ise internet vergileri konusunda henüz bir öneri sunmadığı bildirildi.

MALİYE İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

İndirim için Maliye Bakanlığı ile de görüşülecek. İletişim vergilerindeki indirim için ana strateji ise 2007 sonuna kadar Avrupa Birliği normlarının yakalanması olarak belirlendi.

Öte yandan, Türkiye’deki internet kullanıcı sayısının bu yıl sonunda 13, 2007 sonunda ise 17 milyona ulaşacağı tahmin edildi. Telekomünikasyon hizmet pazarı büyüklüğünün ise bu yıla göre yüzde 12 artışla 14 milyar dolara ulaşması öngörüldü.