İntiharlar artınca kırmızı alarm verildi

Adana'da ''intiharı önleme programı'' çalışmaları kapsamında Numune Hastanesi'nde ''Psikososyal Destek Birimi'' açıldı.

Türkiye’de trafik ölümlerinden sonra doğal olmayan ölümler arasında intiharın ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çağlar Çatak, “Ülkemizde intiharların önlenmesi için süratle çalışmalara başlanması gerektiğini göstermektedir.” dedi

İl Sağlık Müdürü Çatak, Türkiye’nin intihar hızı düşük ülkeler arasında yer almasına karşın, 2003 yılında doğal olmayan ölümler arasında intihardan ölenlerin sayısının trafik kazasından ölenlerin sayısında denk olduğunu bildirdi.

Adana’da intiharların önlenmesi amacıyla İl Eğitim Kurulu oluşturularak başta hastanelerin acil servislerinde olmak üzere birinci basamakta görev yapan 300 pratisyen hekimin psikososyal destek eğitiminden geçirildi.

Dr. Çatak, “İntihar konusunda yapılacak çalışmalar ve vaka takipleri için Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi pilot hastane olarak kabul edilerek burada Psikososyal Destek Birimi açılmıştır.” dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Çağlar Çatak, intiharın trajik ancak önlenebilen bir halk sağlığı sorunu olduğunu, intihar konusunda pek çok teori ileri sürülse de, bugün için; çevre faktörü, ruhsal bozukluklar, biyokimyasal ve genetik faktörlerin intihara etkileri açısından üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

İntihar olgusunun karşımıza her zaman akut olarak çıkmadığını, bazen yalnızca üzerinde düşünülen yada planlanan bir düşünce olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Çatak, şöyle konuştu: “Bu nedenle intiharlar yalnızca ölümle sonuçlanan bir olgu olarak değil, bazen bir girişim, bir düşünce olarak da gündeme gelebilir. İntihar kişiyi ve çevresini etkilemesinin yanında toplum üzerinde etkileri nedeniyle toplumsal bir sorun halini almakta, beraberinde büyük ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir.

Yapılan araştırmalar, dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar ettiğini, son 50 yılda ise intiharların yüzde 60 arttığını ortaya koymuştur.Türkiye’nin intihar hızı düşük ülkeler arasında yer almasına rağmen, 2003 yılındaki doğal olmayan ölümler arasında intihardan ölenlerin sayısı 2 bin 705 kişi ile trafik kazasından ölen 2 bin 719 kişinin neredeyse sayısına denk geliyor. Bu istatistiksel veriler de bize ülkemizde intiharların önlenmesi için süratle çalışmalara başlanması gerektiğini göstermektedir.”

Çatak, Adana’da 2004 yılında İntiharı Önleme Programı’nın ilk aşaması olarak, Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesi sorumluluğunda, eğitici psikyatri uzmanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetleri veren sağlık ocaklarında, verem savaş dispanserlerinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde ve acil servislerde görev yapan pratisyen hekim ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan toplam 461 kişinin “İntiharı Önleme Eğitimi”ni aldığını kaydetti.

”Acil Servislerde Krize Müdahale ve Psikososyal Destek Programı” kapsamında Ruh Sağlığı Şube Müdürü Dr. İrem Dündar, Psikyatri Uzmanı Dr. Murat Fettahlıoğlu ve Dr. Kadircan Tuncel’den oluşan ”Adana İl Eğitim Kurulu” oluşturulduğunu ifade eden Çatak, Ocak ayından itibaren ilgili birimde veri bankası oluşturarak yıl sonunda kentteki intihar nedenleri ile beraber istatistiksel sonuçları değerlendireceklerini duyurdu.