Irak için beşinci kapalı oturum

TBMM, gündemi yoğun şekilde işgal eden Irak için son 4 yılda 5. kapalı oturumunu yarın yapacak.

TBMM’de en son kapalı oturum 2003’te yine Irak ile ilgili oldu.

TBMM Genel Kurulu 2003’te Irak’la ilgili 4 kapalı oturum gerçekleştirdi. İçtüzük gereği, bu oturumların tutanak özetleri, daha sonra yapılan kapalı oturumlarda milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

Kapalı oturumların ilki 6 Şubatta Irak’a olası müdahale için hazırlık yapılabilmesi ABD’ye mensup teknik ve askeri personelin 3 ay süreyle Türkiye’de bulunması amacıyla TBMM’ye sunulan iki ayrı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde oldu.

Türkiye’de yabancı asker bulundurulması ve Türk askerinin yurtdışına gönderilmesi için yetki istemini içeren ikinci tezkere 1 Martta yapılan kapalı oturumda görüşüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuzey Irak’a gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlere ait hava unsurlarının Türk hava sahasını kullanabilmesine izin veren Başbakanlık Tezkeresi de 20 Martta yapılan kapalı oturumda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ta güvenlik ve istikrara katkı yapmak amacıyla Irak’a gönderilmesine ilişkin tezkere de 7 Ekim’de Genel Kurulda görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda, 2003’te İş Kanunu Tasarısının 11. maddesinin görüşülmesi, verilen bir önergenin kabul edilmesiyle kapalı oturumda yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, 2001’de Kıbrıs, 2000’de Mavi Akım Projesi, 1996’da ise Çekiç Güç ile ilgili kapalı oturum yapmıştı.

TBMM’nin ilk kapalı oturumu, 24 Nisan 1920’de oldu. Atatürk, bu oturumda iç gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar gerçekleştirilen kapalı oturumların konularını, ağırlıklı olarak iç ve dış güvenlik oluşturdu.

-İŞİTME ENGELLİ KAVASLAR GÖREV YAPACAK-

İçtüzüğe göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, önerge sahibi milletvekiline ait olacak.

Salona bakan ve milletvekillerinin dışında kimse alınmayacak, Genel Kurul Salonu çevresinde bulunan kulisler, koridorlar, basın merkezinde salon bitişiğindeki bürolar boşaltılacak.

Genel Kurulun uygun görmesi halinde yeminli stenograflar tutanakları tutabilecek. Kapalı oturum hakkındaki görüşmeler hakkında açıklama yapılamayacak, bunlar, devlet sırrı olarak saklanacak.

Tutanak özetiyle birlikte, tutanak, bir zarfa konularak, katip üyelerce mumla mühürlenip, Meclis arşivine teslim edilecek.

Kapalı oturum tutanakları, 10 yıl geçtikten sonra yayımlanabiliyor.

Kapalı oturumda, birleşimin gizliliği nedeniyle sadece işitme engelli kavaslar görev yapacak.

Mecliste 21 yıldır çalışan Hatice Çörten ile 15 yıldır çalışan İzzet Bozkurt, Irak ile ilgili kapalı oturumda görevlendirildi.