Irak’ın gidişatı hakkında 9 ülkede anket

Irak'ın eski lideri Saddam'ın yargılanması ile ilgili 9 ülkede yapılan kamuoyu araştırması, davanın seyri ve devrik lidere verilecek ceza konusundaki farklı görüşleri ortaya koydu.

ABD’lilerin yüzde 73’ü devrik liderin adil bir yargılamadan geçtiğini düşünürken, halkın sadece üçte biri devrik lidere ömür boyu hapis cezası verilmesini destekliyor. Amerikan halkının üçte ikisi de Irak’ın şu an Saddam döneminden daha iyi durumda olduğunu düşünüyor.

ABD’nin Irak politikasına karşı çıkan Almanya’da yapılan araştırma ise halkın yüzde 51’inin Saddam’ın adil olarak yargılandığını düşündüğünü ortaya çıkardı. Halkın yüzde 40’ı ise yargılamanın adil olmadığı görüşünde. Suçlu bulunması halinde Saddam’ın idam edilmesi yerine ömür boyu hapse mahkum edilmesinden yana olanların oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. Saddam’sız Irak’ın daha iyi durumda olduğunu düşünen Almanların oranı yüzde 38 iken, halkın yüzde 42’si Irak’ın daha kötü bir durumda olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya göre Saddam’ın adil bir mahkeme sürecinden geçtiğini düşünen İspanyolların oranı ise sadece yüzde 25’te kaldı. Irak’ın Saddam döneminden daha kötü duruma geldiğini düşünenlerin oranı yüzde 50 civarında çıkarken, Irak halkının yaşam koşullarında iyileşme olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 18 olarak çıktı. İspanyolların yüzde 75’e yakını da Saddam’ın suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse mahkum edilmesinden yana.

İtalya’da ise diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir oranda, halkın yüzde 56’ı devrik lideri adil yargılandığı görüşünü benimsiyor. İtalyanların yüzde 43’ü Irak halkının şu an Saddam döneminden daha iyi bir durumda olduğunu düşünürken, yüzde 25’lik bir kesim durumun daha da kötüleştiğini düşünüyor. Halkın yüzde 70’i ise, Saddam’a idam yerine ömür boyu hapis cezası verilmesinden yana.

Fransa’daki kamuoyu yoklamasında ise Saddam’ın adil bir mahkemede yargılandığına inananların oranı ise yüzde 44 olarak belirlendi. Halkın yüzde 53’ü, Saddam’ın, suçlu bulunması halinde, ömür boyu hapse mahkum edilmesini istiyor. Fransızların yüzde 40’ı ise devrik liderin idam edilmesini istiyor. Halkın yüzde 40’ı Irak’ın şu an eskisinden daha kötü olduğunu belirtirken, yüzde 30’luk kesim durumun iyileştiğini düşünüyor.

Araştırmaya göre İngiliz halkının büyük çoğunluğunun yargılamanın adil olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Halkın yüzde 62’si yargılamanın adil olduğunu düşünürken, Irak’taki durumun Saddam döneminden daha iyi hale geldiğini düşünen İngilizlerin oranı yüzde 52’de kaldı. Ankete göre, İngilizlerin yüzde 52’si, Saddam’ın ömür boyu hapse mahkum edilmesinden yana görüş belirtirken idam yanlısı olanların oranı yüzde 38 olarak belirlendi.

Kanada halkının yüzde 56’ı, devrik liderin adil yargılandığına inanırken, mahkeme sürecinin adil olmadığına inananların oranı yüzde 19’da kaldı. Kanadalıların yarısı, Irak’taki durumun iyileştiğini düşünürken, durumun kötüleştiğine inananların oranı yüzde 30 olarak çıktı. Saddam’ın idam edilmesini isteyen Kanadalılar yüzde 38’de kalırken, müebbet hapisten yana olanlar, yüzde 48 olarak belirlendi.

Saddam’ın adil yargılandığını düşünen Güney Korelerin oranı sadece yüzde 10’u bulurken Irak’ta durumun iyileştiğini düşünenlerin oranı yüzde 20’de kaldı. Araştırmanın yapıldığı bir başka ülke Meksika’da da halkın büyük çoğunluğunun, Irak’taki durumun iyileşmediğini düşünüğü belirlendi.

10-19 Şubat tarihleri arasında 9 ülkede yapılan araştırmaya her ülkeden yaklaşık 1000 kişi katıldı. Araştırma yapılan ülkelerden 7’sinde idam cezadı kaldırıldı. İdam cezasının uygulandığı iki ülke ise ABD ve Güney Kore.