Irak’ın üçte biri yoksul

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Irak'ta yerel istatistik kurumuyla yaptığı yoksulluk araştırmasının sonuçları açıklandı.

Buna göre Irak’ta yoksulluk en fazla güney bölgede, bunu orta ve kuzey bölgeler izliyor.
Körfez savaşından önce gelişmekte olan orta gelirli bir ülke olan Irak’ta bugün nüfusun üçte birinin yoksulluk altında yaşadığı belirtildi.
Kemal Derviş’in başkanlığını yürüttüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) yapılan açıklamaya göre, Irak Merkezi İstatistik ve Bilgi Teknolojisi Organizasyonu tarafından yapılan, UNDP tarafından desteklenen yeni bir araştırma, Irak nüfusunun üçte birinin yoksulluk çekmekte olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre nüfusun beşte biri ise şu anda “aşırı yoksulluk” içinde yaşıyor.

EN YOKSUL GÜNEYİ, ORTA VE KUZEY IRAK İZLİYOR

Araştırma ayrıca Irak nüfusunun yüksek yüzdeli bir bölümünün ülkenin büyük ekonomik ve doğal kaynakları bulunmasına karşın çeşitli yoksulluk düzeylerinde yaşadığını ortaya çıkardı.

UNDP açıklamasında, “Irak ekonomisini bir serbest Pazar haline getirmek için uygulamaya konulan, sübvansiyonların kaldırılması ve devlet organlarının parçalanması gibi dönüşüm politikaları, mahrumiyet derecesini daha da kötüleştirmiştir” denildi.

Araştırma ülke çapında yaşam standartları arasında önemli farklılıklar bulunduğunu da ortaya koyarken, en büyük mahrumiyetin Irak’ın güneyinde yaşandığını belirtti. Mahrumiyetin en fazla olduğu bölgeler sıralamasında Irak’ın orta bölgeleri ikinci, kuzey Irak ise üçüncü oldu. Açıklamada, “Bağdat’ın şu anda ülkenin en iyi durumda bulunan bölgesi olduğu ve Kırsal bölgelerde mahrumiyetin kentsel alanlara göre üç kat daha fazla bulunduğu saptanmıştır” denildi.

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan UNDP Irak Yöneticisi Paolo Lembo, “Araştırma politikacılara, planlamacılara ve uygulamacılara, bundan sonraki politikalarını oluşturmak için önemli bir araç sağlayacak” dedi. Araştırmayı yapan Iraklı istatistik kurumunun başkanı Dr.Mehdi El Alak ise araştırma bulgularının, acil istihdam yaratma gibi hedefi daha iyi belirlenmiş projeler için kullanılacağını belirtti.