‘İran’ın nükleer enerjiye sahip olmasını istemiyoruz’

Türkiye'de vatandaşların yüzde 46'sı İran'ın nükleer enerjiye sahip olmasını istemiyor.

Vatandaşların yarısından çoğu, Saddam Hüseyin ile ABD yönetimleri arasıda fark olmadığına inanıyor.
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK); Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana’da toplam 2 bin 500 kişi üzerinde ‘Ortadoğu Algılama Anketi’ uyguladı. Türkiye’nin Ortadoğu’ya nasıl baktığına ışık tutan anketten, çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Buna göre; ankete katılanların yüzde 46’sı İran’ın nükleer enerjiye sahip olmasını istemiyor. Türk halkı ne İran’a, ne de Suriye’ye askeri müdehaleye onay veriyor. Karşı çıkanların oranı yüzde 95’i buluyor.

Türk halkının yüzde 80’i, ABD’nin Irak’tan hemen ya da en geç 1 yıl içinde çekilmesini istiyor. ABD’yi Irak’ta görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 2. “Irak’a istikrar getirdikten sonra çekilmeli’ diyenlerin oranı ise yüzde 18.

Vatandaşların yüzde 92’si, Amerikan işgalinden sonra Irak’ta hiçbir olumlu gelişmenin yaşanmadığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 4’ü Irak’ın daha özgür bir ülke olduğunu savunuyor. Yüzde 2’lik bir kesim Irak’a demokrasi geldiğini savunuyor. Irak’ta terörün bittiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 0.

Ankete katılanların yüzde 59’u Saddam Hüseyin ile ABD yönetimleri arasında fark göremediğini belirtiyor. ABD işgali dönemini Saddam Hüseyin döneminden daha iyi bulanların oranı sadece yüzde 4’te kalırken; Saddam Hüseyin döneminin ABD işgalinden daha iyi olduğunu savunanların oranı yüzde 30’u buluyor.

ABD’nin Irak hedefleri konusunda da Türk kamuoyu oldukça şüpheli. Kamuoyunun yüzde 80’i ABD’nin Irak petrolleri için bu savaşa girdiğine inanıyor. Petrol gerekçesini yüzde 12 oranı ile Kürt devleti kurma amacı izliyor. Bundan sonraki en önemli gerekçe olarak ise yüzde 8 oranı ile İsrail’i korumak için Irak’a zarar verilmesi gösteriliyor. “Irak’a özgürlük getirmeye çalışıyor” diyenlerin oranı ise yüzde 0.

Ankete katılanların yüzde 71’ine göre Irak’ta iç savaşı ABD teşvik ediyor. ABD’yi yüzde 7 oranı ile İsrail, yüzde 5’erlik oranı ile El Kaide ve Şiiler izliyor. İran diyenlerin oranı ise yüzde 5 düzeyinde. Sünniler ve Basçıları iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçlayanların oranı yüzde 2. İngiltere diyenlerin oranı ise yüzde 1’lik bir kesim.

Vatandaşların yüzde 82’si Irak’ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını Türkiye’nin çıkarına görmüyor.

Halkın yüzde 83’ü ABD’nin Irak’taki PKK kamplarını kapatacağına inanmıyor. Fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 12, ‘Evet’ diyenlerin oranı ise yüzde 5.

Ankete katılanların yüzde 46’sına göre Türk-Amerika ilişkilerindeki sorunlardan ABD’nin PKK ve yanlış Irak politikaları sorumlu. Türkiye’yi sorumlu tutanların oranı ise yüzde 8.

HAMAS heyetinin Ankara ziyereti ise Türk kamuoyunu bölmüş durumda. Ziyareti olumlu bulanların oranı yüzde 49 iken, olumsuz bulanların oranı yüzde 23. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 29’u buluyor.