İrticanın her türüne karşıyız

AK Parti Grup Başkan Vekili Sadullah Ergin, parti olarak irticanın her türüne karşı olduklarını belirterek, “3,5 yıllık icraat ve faaliyetlerinin, partinin kuruluştaki yenilikçi siyasi hareket tezini destekleyen örneklerle dolu olduğunu” söyledi.

Size göre de irtica hâlâ birinci tehdit mi?” sorusuna, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) ‘irtica’ kelimesini, ‘gericilik, yeniliklere karşı çıkma, değişimin karşısında durma, eskiye dönme çalışmaları’ diye tanımladığı cevabını verdi. AK Parti’nin kuruluşunda yenilikçi bir hareket olarak yola çıkıldığını belirten Ergin, “Biz irticanın her türüne karşıyız.” dedi. “TDK, irticayı bu şekilde tanımlıyor; ama toplumda yönetsel faaliyetleri dinî esaslara dayandırma gayreti olarak algılanıyor. Böyle bakarsanız nasıl değerlendirirsiniz?’’ sorusuna Ergin, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde şu veya bu şekilde bir algılama değil, kavramın kendisinin yer aldığını kaydetti. Ergin, “Biz lügati anlamdaki yüklendiği anlamları bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu kavram, sizin dediğiniz anlamı da içerir, ama benim saydıklarımı da içerir. Tümüne AK Parti karşıdır ve bunu kuruluş gününde deklare etmiştir. O kavram neyi ifade ediyorsa hepsini kapsar.’’ dedi. İrtica tanımından hareket edildiğinde devletçi ekonomiyi savunmanın da irtica olduğunu dile getiren Ergin, “Geçmişte yaşanan din, mezhep, dil, ırk, renk ayırımına dayanan kavgaları bugün gündeme taşıma gayreti de en büyük irticalardan biridir. İrticanın her türüne, yenilikçi bir siyasi hareket olan AK Parti, kesinlikle karşıdır. ’’ diye konuştu. Ergin, “Merkez Bankası Başkan Vekilliği’ne atanan Erdem Başçı’nın eşinin türbanlı olması da bu verdiğiniz örneğe dahil mi?’’ sorusuna ise “Başbakan ifade etti. Zenci-beyaz ayırımı tarihte yapılmış, bu ayırımı yapanlar bugün nasıl değerlendiriliyor, hepinizin malumudur. Bu tür ayrımcılıklara dayalı tavırları, bakış açılarını sağlıklı bulmuyorum.” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanması düşünülen kişinin ekonomiyle ilgili görüşlerinin hatırlatılması üzerine Ergin, “Onun ekonomi bilgisini, ekonomi bakış açısını değerlendirecek yapıda değiliz.” cevabını verdi.