İşadamı ve muhasebecilere yönelik seminer

Erzincan'ın kalkınması için çeşitli faaliyetler düzenleyen Erzincan Genç İşadamları Derneği (EGİAD), işadamları ve muhasebecilere yönelik seminer düzenledi.

Seminere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Lütfi Moralı, Erzincan’da faaliyet gösteren işadamları ve muhasebeciler katıldı. 4857 sayılı iş kanunu ve yapılan çalışmalar hakkında işadamı ve muhasebecilere bilgi veren Lütfi Moralı, yeni iş kanununun birçok yeni düzenleme içerdiğini, fakat işverenlerin bunları bilmediğini dile getirdi.
Moralı, “Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir, ancak birçok işverenimiz sözlü olarak çalışma hayatında faaliyet göstermektedir. Buda teftişlerde işverenin aleyhinedir. Yıllık izinlerin bir bölümü en az 10 gün olur. İşverenin istediği gün izin verilir. İşçinin istediği gün değil. Haftada bir gün tatil zorunlu ama illa da Pazar değil. Emekli olan işçi emeklilikten sonra da çalışabilir ve destekleme primi yatırılır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu, her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir” dedi.
EGİAD Başkanı Ümit Sudaş ise katılımcılara ve iş müfettişi Lütfi Moralı’ya teşekkür ederek, Erzincan’ın hak ettiği hizmetleri alması gerektiğini ve bu konuda EGİAD olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.