İşaret dili’ seçmeli ders oluyor

İşitme engellilerin birbirleriyle ve çevreleriyle iletişim kurmak için kullandıkları ‘işaret dili’ ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak öğretilecek.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkarılan Türkiye’nin ilk özürlüler yasası engellilere yenilikler sunmaya devam ediyor. İşitme engellilerin çevreleriyle iletişimi sağlamak için kullandıkları ‘işaret dili’nin ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak okutulması çalışmaları da bu yeniliklerin başında geliyor. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Başkanı Dr. Mehmet Aysoy, işitme engelliler ile ilgili düzenlemelerin özürlüler kanunu ile başladığına dikkat çekerek “İşaret dilinin ilkokullarda seçmeli ders olarak verilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda yönetmelik çalışmalarımız tamamlanmış durumda.” diyor.

Türk Dil Kurumu daha önce ‘ulusal işitme dili’ çalışmalarına başlamıştı. Ulusal işaret dili oluşturularak her kelimenin karşılığı her yerde aynı oldu. Türk Dil Kurumu, işitme engelliler dilinin ilköğretim okullarında seçmeli ders olabilmesi için gramer çalışmalarına da başladı. Türk Dil Kurumu, her kelimenin işaret dili için gramerini tamamlayacak. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Başkanı Dr. Mehmet Aysoy, uygulamadaki amaçlarının öğretmenler ve öğrencilere işaret dilini öğreterek işitme engelli çocukların yaşıtlarıyla aynı okullara gidebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Aysoy, “İlkokulda başlayan bir eğitim olduğu için toplumun tabanına yayılacak. İşitme engelliler yanında tercüman taşımak zorunda kalmayacak. İşaret dili bilen biriyle karşılaşacaklara burada engeli paylaştırıyoruz. Engeli olmayanlarla paylaştırarak problemi çözme yoluna gidiyoruz. Temel politikamız özürlülerin topluma katılımında herkesin yükün altına girmesi olur. Sadece özürlüleri eğiterek istihdam ederek sorunun altından kalkamayız.” diyor. İşaret dilinin beden diline çok benzediğini vurgulayan Aysoy, günde bir saat çalışarak bir buçuk ayda bu dilin öğrenilebileceğini hatırlatıyor.