İşçilere yapılan zam memurlara ilham oldu! İşte ayrıntılar

Memur önce maaşlarının belirli bir düzeye çekilmesini, ardından diğer iyileştirmelerin yapılmasını isteyecek.

Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen ve KESK, gelecek hafta başlayacak toplu görüşmelerde, kamu kesiminde çalışan işçi ücretlerinde olduğu gibi, önce memur maaşlarının belirli bir düzeye çekilmesini, ardından diğer iyileştirmelerin yapılmasını isteyecek.

Toplu görüşmelere katılacak Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen ve KESK, 15 Ağustosta başlayacak müzakerelere yönelik taleplerini netleştirme aşamasına geldi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri Nazmi Güzel, yaptıkları hesaplamalara göre, bir kişinin açlık sınırının 860 YTL düzeyinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki 350 bin memurun, bu rakamın altında maaş aldığını anlatan Güzel, “Daha önce bağıtlanan kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde, düşük ücret alan işçilerin maaşları iyileştirilmiş, ardından da zam verilmişti. Biz de öncelikle bu 350 bin memurun maaşının açlık sınırı düzeyine çekilmesini istiyoruz. Ardından zam pazarlığı yapacağız” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Hadi Erdoğmuş ise en düşük memur maaşının, aile yardımı hariç olmak üzere 735 YTL olduğunu belirterek, ilk amaçlarının, alt düzeydeki memur maaşlarını yukarı çekmek olduğunu ifade etti. Kamu kesiminde çalışan işçilerden brüt ücreti 900 YTL’nin altında bulunanlara 50 YTL iyileştirme verildiğini, ardından, bütün işçilere 140 YTL’den az olmamak koşuluyla yüzde 10 zam yapıldığını anlatan Erdoğmuş, “Toplu görüşmelerde, memur maaşlarının, kamu işçilerinde olduğu gibi belirli bir düzeye yükseltilmesini, ardından zam pazarlığı yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Toplu görüşmelere katılacak her üç konfederasyonun ortak talepleri arasında, temel memur maaşının belirlenmesi ve bunun üzerine zam yapılması, eşit işe eşit ücret sağlanması, memurlara grev ve toplu iş sözleşmesi hakkı tanınması, sosyal yardımların günün şartlarına göre artırılması, önceki yıllarda mutabakat altına alınan ancak gereği yapılmayan konuların düzenlenmesi ve Konut Edindirme Yardımı hesaplarındaki paraların, hak sahiplerine verilmesi yer alıyor.