İşçilik ve enerji maliyetlerine indirim geliyor

Tekstilde KDV’yi yüzde 18’den 8’e düşüren hükümet, sanayicilerin uluslararası pazarlarda rekabetini kolaylaştırmak için enerji fiyatları ve SSK primlerinde de indirime hazırlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyon, bütçeye en az yük getirecek prim oranını netleştirmek için çalışma yürütüyor. İşsizlik oranlarındaki artışı dikkate alan hükümet, SSK primlerinde 5 ile 10 puan arasında bir indirime gitmeyi planlıyor. Enerji Bakanlığı da sanayicilere daha düşük fiyatla elektrik ve doğalgaz verebilmek için düğmeye bastı. Kendi elektriğini kendisi üreten ve fazlasını satan ‘otoprodüktörler’in Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılmasına yönelik talebini haklı bulan Enerji Bakanlığı, Maliye’yi iknaya çalışıyor. Maliye ise Gelir Vergisi’ni diğer ülkelerle aynı seviyeye çekmek için faaliyetlerini hızlandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 puanlık indirimin bütçeye 750 milyon Yeni Türk Lirası yük getireceğini hesaplıyor. Resmi veriler istihdam üzerindeki SSK prim yükünün yüzde 33 olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla işverenin istediği 10 puanlık indirim Hazine’ye 7,5 milyar yeni liraya mâl olacak. Zaman’ın edindiği bilgiye göre bütçe dengelerini gözeten bakanlık, sadece bir sektör yerine, bütçeye en az yük getirecek genel indirim üzerinde duruyor. Uzmanlardan oluşan komisyon, işsizliği azaltırken, sosyal güvenlik açığını artırmayacak bir indirim oranı ortaya koymayı hedefliyor.

Tekstilde açıklanan 10 puanlık KDV indirimi iş dünyasını diğer talepleri konusunda da umutlandırdı. Hükümetten işçi ve elektrik faturalarının da düşürülmesini talep eden sanayiciler, bu sayede ihracat ve istihdamın artacağını ifade ediyor. “Destekleri yama şeklinde yapmak yerine bütün sektörlere yaymalı.” diyen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük’e göre KDV, prim ve enerjide yapılacak indirimler paket halinde ele alınarak bütün sektörlere yaygınlaştırılmalı. Tekstilde atılan adımı olumlu bulan Küçük, uluslararası rekabet için işveren üzerindeki maliyetlerin düşürülmesinin önemine dikkat çekiyor. Oda Başkanı, SSK prim indirimiyle oluşacak Hazine açığının zaman içinde nasıl azalacağını, “Kayıtlı çalışan sayısının artmasıyla prim ödemeleri çoğalacak. Böylece devletin kasasına daha çok para girecek.” sözleriyle anlatıyor. Hükümetin iş gücü piyasası üzerindeki yükleri azaltmaya devam edeceği umudunu taşıyan Sanko Holding’in patronu Abdulkadir Konukoğlu, bunların zamanı geldiğinde açıklanacağını düşünüyor. Konukoğlu, “Hükümete ilettiğimiz konular üzerinde çalışmalar yapıldığını biliyoruz.” diyor. Sanayicinin kullandığı pahalı enerji yüzünden rekabetçi fiyatla piyasaya giremediğini vurgulayan Konukoğlu, emek yoğun sektörlerde istihdamın artması için mutlaka elektrik fiyatında indirimin şart olduğunu söylüyor. Tekstilde KDV’nin indirilmesi için gelir-gider dengesi ve bütçe imkanlarıyla düzenleme yapıldığını vurgulayan ihracattan sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, “Elimizdeki imkanlarla hükümet olarak yapabildiğimiz şimdilik bu. Fakat bu çalışmaları devam ettireceğiz.” dedi. Sadece tekstilde değil, diğer sektörlerde de dünya rekabeti için çeşitli çalışmaların yapılması gerekliliğine işaret eden Tüzmen, istihdam ve enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesine çalıştıklarını açıkladı. Elektrik fiyatının düşürülmesi çağrılarına, “Artan petrol ve doğalgaz fiyatları elimizi kolumuzu bağlıyor.” karşılığını veren Enerji Bakanlığı, sanayicileri sevindirecek bir çalışma yapıyor. Bakanlık, kullandığı elektriği üreten şirketlerden kesilen 21 yeni liralık ÖTV’nin kaldırılması için harekete geçti. Yaklaşık 130 milyon YTL’lik vergi kaybına yol açacak düzenleme için Maliye’nin onayı bekleniyor. Şirketler doğalgaz için 325 yeni lira ödüyor. Fiyatın üzerine iletim bedeli, ÖTV ve KDV eklenip, amortisman bedeli alınıyor. “ÖTV tüketim üzerinden alınır. Oysa biz üretim yapıyoruz.” şikayetinde bulunan şirketler, bu vergiyi ödememeleri gerektiğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri söz konusu gelişmeyi “21 yeni liralık indirim ciddi bir kazanç. Bu vasıtayla yeni gaz santralları yatırımları ad artacaktır.” sözleriyle değerlendiriyor. Elektrik tüketimini doğalgazdan karşılamayan sanayiciler ise duruma tepkili. Böyle bir kararın yenilenebilir enerji yatırımlarına talebi azaltacağı görüşünü savunuyor. Bu durumun da dikkate alınmasını isteyen bazı sanayiciler, 21 YTL’lik indirimin vatandaşa bir faydası olmadan doğrudan söz konusu şirketlerin kâr hanesine yazılacağını kaydederek, “İndirim otoprodüktörlerin satışını kapsamamalı. Kendi elektriğini tüketenlerde vergi indirilmeli.” görüşünü savunuyor.