İslam dünyasının IMF’i için ilk adım

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in önderliğinde 300 kişilik işadamı ve 17 gazeteci heyetiyle Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 11. Uluslararası İş Forumu (IBF) Türk heyeti açısından başarıyla tamamlandı.

MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat, gezinin çok başarılı geçtiğini vurguladı. Gezinin Birleşik Arap Emirlikleri’de (BAE) büyük yankı uyandırdığını belirten Bolat, “Ticaret ve inşaat projeleri ile ilgili işadamlarımız son derece olumlu görüşmeler yaptı.

BAE’de 400 milyar dolarlık yatırım hamlesi var. Bundan yüzde 10 pay alsak 40 milyar dolar alırız. Türkiye BAE ile ticareti de son 4 yılda 4 katı artırak 2,5 milyar dolara ulaştı. Bizim en az dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke. BAE ile 2013’te 12 milyar dolar toplam karşılıklı ticaret hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin İslam ülkelerine ticaretinin arttığını vurgulayan Bolat, “Bunda MÜSİAD’ın ve mevcut hükümetin de komşu ülkelere yönelik açılımları çok etkili oldu. İslam ülelerine ihracat 2002’de 11 milyar dolarken, 2007’de 44 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.

İLİŞKİLER GÜÇLENDİ

IBF’de çok önemli kararlara da imza atıldı. IBF sonuç bildirgesinde üye ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları ile ilişkilerin geliştirilmesi, bilişim, lojistik, nakliye ve ulaşım gibi sektörlerde İKÖ ülkelerinin günü artırmak amacıyla kaynak aktarımını ön plana çıkarmak, bu ülkeler arasında ortak bir para fonu ile banka ve şirketler için derecelendirme sistemleri oluşturulmasını teşvik etmek, üye ülkeler arasında vize kolaylığı sağlanması yolunda çalışma kararı verildi.

Türk işadamları eli boş dönmüyor

Toplantılar sırasında çeşitli anlaşmalar yapıldığını da anlatan Bolat şunları söyledi; “Kongrede taş ocakçılığı işletmesi yapmak isteyen bir arkadaşımız ön anlaşma yaptı. Bilgi teknolojilerinde Esin Bilgisayar anlaşma yaptı. Fakir ve Deterjan gibi firmalar BAE’- de ofis açacak. Akmercan adlı Türk firması Abu Dhabi’nin 2 yıllık çöp işini aldı. Atak İnşaat ise Ajman Emirliği’nde 25 katlı bina ihalesi aldı.”

Kongrede önemli kararlar alındı

# Tercihli Gümrük Anlaşmaları’na da katkıda bulunacak karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalayarak ticaret ve yatırım ilişkilerini daha fazla geliştirmek,

# İKÖ ülkelerinin uluslar arası finans piyasalarından varlığını güçlendirmek için, İKÖ ülkeleri arasında ortak bir para fonu ve banka ve şirketler için derecelendirme sisteminin oluşturulmasını teşvik etmek,

# Üye ülkeler iş adamlarının ve diğer ilgili tarafların ülkeler arasında kolay geçişlerini sağlamalı ve bunun için de vize alımının kolaylaştırılması ya da vize uygulamasının kaldırılması yönünde çalışmalı,

# Büyümenin hızlandırılması, istihdam sağlama ve küresel rekabet için KOBİ’lerin desteklenmesine,

# İş dünyası olarak teknoloji-merkezli pazarlarda görülebilir bir iz bırakabilmek için büyük projeleri desteklemenin teşvik edilmesi taahhüdünde bulunmuşlardır.