İslam düşmanlığını körükleyen medya

2009 yılı değerlendirme raporunda Norveç medyasının İslam düşmanlığını körüklediğine dikkat çekildi.

Raporda medyanın, toplumun azınlıklara yönelik davranışlarını yönlendirmedeki rolü üzerinde durularak özellikle son zamanlarda artan “İslam düşmanlığı” konusunda çarpıcı tespitlere yer verildi.

Rapora göre 2009 yılında yazılı basında toplam 77 bin kez İslam veya Müslüman kelimelerinin geçtiği haber yapılmış ve bu haberlerin yüzde 82’si olumsuz içeriğe sahipken sadece yüzde 18’lik bir kısmı tarafsız veya pozitif olarak konuyu ele almış.

IMDi Direktörü Osmund Kaldheim, amaçlarının medyayı yargılamak değil, sadece medyanın toplumu hangi yönde yönlendirdiğini ortaya koymak olduğunu kaydetti. Kaldheim, “Medya Müslümanların entegrasyon için yaptıkları güzel çalışmaları görmek yerine hep başörtüsü yasağı ve İslamofobi üzerine haber yapmayı tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

Raporda Norveç’teki Müslüman azınlığın iş hayatına katılım oranının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekildi. Medyanın bu olumlu göstergeye rağmen problemli konulara odaklanmayı tercih ettiği belirtildi. Medyadaki göçmen ve entegrasyon haberlerinin yüzde 71 gibi büyük çoğunluğunun “problemli ve olumsuz” konulardan oluştuğu belirtilirken, bunların yüzde 18’nin “çözüme yönelik olumlu” haberlerden ve yüzde 11’inin ise “tarafsız” olduğu kaydedildi.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KÖTÜ BİR İMAJ OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Medyadaki entegrasyon ve göçmen konusunda yapılan eleştirilerde hep İslam ve Müslümanların nazara verildiğine dikkat çekilen raporda, bu konuda yazılan köşe yazıları veya makalelerin üçte birinde de yine İslam dininin tartışıldığı belirtiliyor. “Gizli İslamlaşma”, “radikal İslam” gibi terimlerin medyada çokça kullanılması ve başörtüsü yasağının sıkça tartışma konusu yapılmasıyla Müslümanlara yönelik kötü bir imaj oluşturulmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

IMDi raporuna göre, ülkedeki en büyük göçmen grubun Polonyalılar olmasına rağmen göçmen denince akla ilk olarak Müslümanlar geliyor ve bütün olumsuzluklar direkt Müslümanlara fatura ediliyor. Norveç’te kariyer sahibi Müslümanlara göre, bu durum gazetecilerin yabancı düşmanlığından değil, Müslümanları yeterince tanımamalarından yani bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.”

Raporun sonuç bölümünde ise gerek Norveç medyasına gerekse ülkedeki Müslüman azınlığa bazı öneriler yer alıyor. Medyaya, Müslümanlara yönelik daha yapıcı eleştirileri tercih etmesi öneriliyor. Ayrıca, belirli kişi veya grupların radikal söylemlerinin tüm Müslümanlara mal edilmemesi ve İslam’ın bu kişilerin söylemleri üzerinden tanımlanmaması gerektiğine vurgu yapılıyor. Öte yandan Müslümanların da özeleştiri yaparak kendilerini gözden geçirmeleri ve tahriklere kapılmamaları tavsiye ediliyor.