İslam’da kesinlikle dayak yoktur!

Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin konuştu.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin, “İrfan sahibi olan, olgun bir erkek, hanımına asla şiddet uygulayamaz. İslamda kesinlikle dayak yoktur” dedi.

Prof. Dr. Yavuz, yaptığı açıklamada, kadınların toplumda pek çok haksızlığa maruz kaldıklarını, bunlardan birinin de şiddet olduğunu söyledi.

Şiddetin sebebinin “Cahiliye (Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ) anlayışı” olduğunu ifade eden Yavuz, kadına karşı şiddet uygulayan erkeklerin eğitimli olsalar bile cahil olduklarını söyledi.

“Peygamberimiz cahiliye adeti olan kadına karşı şiddeti yasaklamıştır” diyen Prof. Dr. Yavuz, “Kendisi de hayatı boyunca hanımlarına karşı, bırakın fiziki şiddet uygulamayı sözlü şiddet bile uygulamamış, en sıkıntılı ve sinirli zamanlarında bile güzel sözlerle hanımlarına hitap etmiş, gerekli hallerde onlara nasihatte bulunmuştur” dedi.

Prof. Dr. Yavuz, Türkiye ve İslam dünyasında kadına yönelik şiddetin yaygınlaşmasında eski adetlere geri dönmenin ve Hz. Muhammet’in öğütlerinin dikkate alınmamasının etkisinin bulunduğunu, ayrıca Kuran-ı Kerim’de yer alan Nisa Suresinin 34. ayetindeki ‘Darb’ kavramının yanlış tercüme edilerek kültüre yansımasının etkisi olduğunu söyledi.

Birkaç meal dışında, bu kavramın “Kadınları dövünüz” şeklinde tercüme edildiğini dile getiren Yavuz, “Bu mana yanlıştır. Ayette ve Kuran’ın diğer ayetlerinde yer alan bu kavram dövmek anlamında kullanılmamıştır” dedi.

Yavuz, bu noktanın meal yazanların dikkatinden kaçtığını, bu kavramın tartışılması gerektiğini bildirdi.

“Darb” kavramının sözlükte 53 manasının bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, “Bunlardan bazıları, yüz çevirmek, terk etmek, ayrı yaşamaktır. Yani Kuran, aile içi geçimsizliği şiddet uygulayarak değil, böyle bir yolla gidermeye çalışıyor. Yoksa çoğu erkeğin zannettiği gibi bu kelime, eşini dövmek demek değildir. Bu yorumları yapanlar kadın alimler olsalardı öyle inanıyorum ki anlam da dediğimiz gibi farklı olurdu” diye konuştu.