İslamın emri olduğu için örtünüyorum!

TESEV tarafından gerçekleştirilen "Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset" konulu araştırma sonuçları açıklandı.

TESEV Başkanı Can Paker ile araştırmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Prof.Dr. Binnaz Toprak tarafından düzenlenen toplantı ile araştırma sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Araştırmada katılımcılara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir, söyler misiniz?” sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 38,2’si işsizlik, yüzde 12,1’i enflasyon, yüzde 11,1’i ise terör olarak cevap verdi. Yüzde 3,7’lik kesim ise başörtüsünün en önemli sorun olduğu görüşünde olduğunu kaydetti.

“Hangisinin öncelikle çözülmesini gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 70,3 oranında işsizlik yanıtı verildi. Yüzde 12,1 Kürt sorunu derken, türbanlı öğrencilerin üniversiteye devamı cevabını verenler yüzde 5,7 oldu.

Katılımcılara “Neden örtündükleri” sorusu soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 71,5’i, “Örtünmek İslamın emri olduğu için başımı örtüyorum” yanıtın verdi. “Bu benim için siyasi bir hareketin parçası olmak anlamına geliyor” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 0,4. Ayrıca, “Ailem istediği için takıyorum” diyenlerin oranı yüzde 0,2. Eşi veya nişanlısı istediği için takanlar ise yüzde 0,9 oranında.

“Bir kadın Allah ve peygambere inanıyor ancak başını örtmüyorsa bile Müslümandır” düşüncesi için görüşü alınanların yüzde 79,9’u “Evet, katılıyorum” yanıtını verdi. Bu düşünceye katılmayanların oranı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 67,9’u “Devlet memuru kadınların isterlerse başlarına örtmelerine izin verimelidir” düşüncesinde. Aksini düşünenlerin oranı ise 22,3 olarak gerçekleşti. “Üniversite öğrencisi kızların isterlerse başlarına örtmelerine izin verilmelidir” diyenlerin oranı yüzde 76,1 iken “izin verilmesin” diyenlerin oranı yüzde 19,4 oldu. Türban, başörtüsü ve benzeri şekilde örtünen kadınların örtünmeyenlere göre daha namuslu olduğuna katılanlar yüzde 22,2 iken bu görüşe katılmadığını bildirenler yüzde 65,8 olarak gerçekleşti.

Türban konusunda sorulan diğer sorular ise şöyle oldu: “Başı açık kızınız bir gün türban ile örtünecek olsa ne yapardınız?” Bu soruya katılımcıların yüzde 34,5’i “Memnun olur, ona destek olurdum” diye yanıtladı. Yüzde 36’lık kesim ise bu soruya fikir beyan etmedi. “Eğer üniversite çağında türban takan tesettürlü bir kızınız varsa ya da olsaydı onun üniversiteye devam edebilmek için başını açmasını onaylar mıydınız? sorusuna ise katılımcıların, yüzde 65,2’si “Evet başını açmasını onaylardım” yanıtını verdi. Yüzde 24,5’i ise “Hayır onaylamazdım” yanıtını verdi.

-RUHBAN OKULU AÇILMASIN-EŞCİNSEL KOMŞU İSTEMEM-

“Araştırmaya katılanların yüzde 66,2’si kapı komşularının bir eşcinsel çift olmasını istemiyor. Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun açılmasını isteyenlerin oranı yüzde 26,6. Bu okulun açılmasını istemeyenlerin oranı ise yüzde 48,9. Yahudilerin dünya ekonomisini yönettiğini düşünenlerin oranı yüzde 54,8. Bu düşünceye katılmayanlar ise yüzde 19,6’lık kesim. Türkiye’de Yahudilerin özel çıkarlarına hizmet eden etkili çevrelerin oludğunu düşünenlerin oranı yüzde 52,9 iken yüzde 17,5’lik kesim ise böylesi çevrelerin olmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 58,6’sı Müslümanlık dışındaki dinleri yaymaya çalışan misyonelerlerin çalışmasının kısıtlanmasını isterken, yüzde 21,3’ü ise bu girişimlerin serbest olması gerektiğini düşünüyor. Müslümanların en başta gelen görevinin İslami bir yaşam tarzını hakim kılmak olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Yüzde 24,1’lik kesim ise bu düşünceye katılmadığını bildirdi.