İşleri kolaylaştırın genelgesi

Tek adımda hizmet projesi ile vatandaşın kapı kapı dolaşıp belge toplamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Valilik ve kaymakamlıklar, yeşil kart, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımı, asker ailelerine sağlık cüzdanı verilmesi, yaşlılık ve sakatlık aylığı bağlanması ile muhtaçlık belgesi düzenlenmesi işlemlerinde başvuru sahiplerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tek elden takip edileceği bürolar kuracak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ”Tek Adımda Hizmet” Uygulamasının Başlatılmasına ilişkin genelge yayımladı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, valilik ve kaymakamlıklarda ilgili mevzuat gereğince yürütülmekte olan yeşil kart, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımı, asker ailelerine sağlık cüzdanı verilmesi, yaşlılık ve sakatlık aylığı bağlanması ile muhtaçlık belgesi düzenlenmesi işlemlerinde başvuru sahiplerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından araştırılması gerektiği anımsatıldı. Bu araştırma işleminin, dilekçe sahibi vatandaşların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını tek tek dolaştırılarak yaptırıldığı belirtilen genelgede, bu tarz bir işleyişin, vatandaşlara ağır zahmet ve külfet getirmesi yanında kamu kurum ve kuruluşlarını da ciddi bir biçimde meşgul ettiği vurgulandı.

Genelgede, çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiren bu sürecin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve vatandaş üzerindeki yükün kaldırılması amacıyla ”Tek Adımda Hizmet” uygulaması başlatılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Genelgeye göre, illerde ve toplam nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde, bu kapsamda şu işlemler yapılacak:

”-Vali ve kaymakamlarca başvuru sahibi vatandaşların durumlarının tespitine yönelik araştırmaların yetkili birimlerden görevlendirilen memurlar eliyle yürütüleceği yeterli genişlikte bir büro tahsis edilecek. Bu bürodan nüfus, vergi, tarım, tapu, trafik ve sosyal güvenlik kayıtlarına elektronik ortamda ulaşılabilmesi sağlanacak

-Yukarıda belirtilen işlemlere yönelik başvurular şimdiye kadar olduğu gibi yetkili birimlere yapılacak, başvuru formlarına müracaatçının T.C kimlik numarasının da eklenmesi sağlanacak ve müracaatı alan birim gerekli kayıt işlemini yaptıktan sonra hiçbir araştırma yapmadan evrakı mülki amirliğin tesis ettiği büroya gönderecek.

-Büroların çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre vali ve kaymakamlar tarafından belirlenecek, çalışma saatleri dışında personel kurumundaki asli görevine devam edecek.

-Vali ve kaymakamlar tarafından büronun işleyişine ilişkin bir uygulama yönergesi hazırlanacak, iş ve işlemlerin süreleri ve standartları belirlenerek vatandaşa duyurulacak.”

Genelgede, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların ”Tek Adımda Hizmet” uygulamasını en kısa sürede başlatmaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin de vali ve kaymakamların konuya ilişkin talimatlarını ivedilikle yerine getirmeleri istendi.